free Knygos pristatymas: M. K. Sarbievijaus „Maršalo lazda“

Knygos pristatymas: M. K. Sarbievijaus „Maršalo lazda“

Balandžio 26 d., trečiadienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus knygos „Maršalo lazda“ pristatymas. Knygoje pirmą kartą lietuvių kalba publikuojamas pamokslas, kurį visoje Europoje išgarsėjęs XVII a. poetas pasakė LDK maršalo Jono Stanislovo Sapiegos laidotuvėms Šv. Mykolo bažnyčioje. Renginyje dalyvaus leidinio autorės prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė ir dr. Viktorija Vaitkevičiūtė, taip pat dr. Jolita Sarcevičienė ir dr. Jolita Liškevičienė, renginį ves doc. dr. Mintautas Čiurinskas. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame!

Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius, Maciej Kazimierz Sarbiewski, 1595–1640) – jėzuitas literatūros teoretikas ir kūrėjas, pamokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius, XVII a. visoje Europoje išgarsėjęs kaip vienas žymiausių lotyniškai rašiusių poetų.

Sarbievijaus kūrybinė veikla (poezija, poetikos ir retorikos bei mitologijos veikalai) plačiai tyrinėta lenkų ir lietuvių mokslininkų, tačiau mažiau dėmesio skirta jam kaip pamokslininkui. Jo laidotuvių pamokslas Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą (Laska marszałkowska na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehi, marszałka wielkiego W. X. L.), išleistas 1635 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje, yra vienintelis išlikęs šio autoriaus pamokslas lenkų kalba, tačiau Lietuvos ir Lenkijos tyrėjų vertinamas kaip puikus Baroko retorikos ir pamokslininkystės pavyzdys.
Ši knyga yra pirmoji Sarbievijaus pamokslo publikacija, kurią sudaro įžanginis straipsnis (parašė Viktorija Vaitkevičiūtė), pamokslo vertimas į lietuvių kalbą su komentarais (vertė Eugenija Ulčinaitė) bei jo faksimilė. Sarbievijaus laidotuvių pamokslo vertimas ir publikacija leis pažinti šio žanro teksto ypatumus, Baroko epochos retorikos išskirtinumą ir grožį, padės suvokti dramatišką to meto žmogaus pasaulėvoką ir kartu atskleis šį kūrėją ne tik kaip iškilų poetą, bet kaip ir talentingą pamokslininką.

Knygos leidėjai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba
Daugiau informacijos: tel. 8 5 2697800, 8 5 2697803, el. p. [email protected]

DAUGIAU