Knygos pristatymas „Netituluotas Bažnyčios ambasadorius“

Knygos pristatymas „Netituluotas Bažnyčios ambasadorius“

Dalios Čiočytės ir Gedimino Mikelaičio knygos „Netituluotasis Bažnyčios ambasadorius: atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį MIC“ pristatymas

VASARIO 20 d. 11 val. Vilniaus knygų mugės 5.3 salėje

DALYVAUJA: prof. Vytautas Landsbergis, doc. dr. Dalia Čiočytė,
dr. Šarūnas Adomavičius
MODERUOJA: kun. Julius Sasnauskas OFM

Knyga siekiama atskleisti turtingą kunigo Vaclovo Aliulio MIC asmenybės pasaulį. Publikuojamų tekstų autoriai yra Vaclovo Aliulio giminės, draugai, bendražygiai ir bendraminčiai.

Joje aptariamas moralinis kultūros žmonių priešinimasis sovietinei okupacijai, Atgimimo pradžia, kunigų įtaka ir pagalba pasauliečiams intelektualams, besikuriančios valstybės ir religijos santykis, žurnalistikos padorumo problemos, pilietinės tautos gimimas.

Daugiau apie knygą: http://bit.ly/3b2Pd1M
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

DAUGIAU