free Knygos pristatymas: „Sveika, Mergele!“

Knygos pristatymas: „Sveika, Mergele!“

Bažnytinio paveldo muziejus ir Vilniaus dailės akademijos leidykla kviečia į knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“  (sudarytoja  Tojana Račiūnaitė, tekstų autoriai Rūta Janonienė, Aušra Vasiliauskienė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Panavaitė) pristatymą, kuris vyks lapkričio 21 d., trečiadienį, 17 val.  Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius). Renginys nemokamas, dalyvaus knygos autorės, kun. Julius Sasnauskas, menotyrininkė Regimanta Stankevičienė, pokalbį ves Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Lietuvos bažnytinės dailės ir kultūros istorijoje Švč. Mergelės Marijos atvaizdai užima išskirtinę vietą. Vis dėlto esama daug meniniu ir istoriniu požiūriu vertingų, tačiau visiškai netyrinėtų ir net neužfiksuotų kūrinių. 2013 m. Bažnytinio paveldo muziejaus surengtoje parodoje „Sveika, Mergele!“ ne tik eksponuoti restauruoti marijinės ikonografijos paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, paroda taip pat liudijo glaudesnio bendradarbiavimo tarp kūrinių restauravimo užsakovų, menotyrininkų ir restauratorių pradžią. Jūsų rankose laikoma knyga – šio bendradarbiavimo vaisius.

Knygos sudarytoja, 2015–2017 m. vykusio mokslinio projekto vadovė Tojana Račiūnaitė įkvėptai ir logiškai sukomponavo knygos struktūrą, nugludino tarpdalykinės tyrimų prigimties ir metodų įvairovės aštrumą. Knygoje nagrinėjama ir šiandien malonėmis garsėjančių, ir jau kulto apeigose nedalyvaujančių senųjų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija, pamaldumo tradicijos istorija, pristatomi kai kurių paveikslų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, restauratorių ir menotyrininkų darbą vainikuojantys atradimai.

Skaitytojas supras, kad jo rankose laikoma knyga yra ne sausas skirtingų institucijų bendradarbiavimo „produktas“, bet įdomus, prasmingas, naujiems ieškojimas įkvepiantis kruopštaus darbo rezultatas. Žymių mokslininkių patirtis ir įžvalgos, archyviniai ir empiriniai tyrimai, istorinių šaltinių, poetinių tekstų ir atvaizdų ikonografijos apibendrinimai – tai skirtingos priemonės, kuriomis pasiektas vienas bendras tikslas: sklandžiai ir aiškiai papasakota Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose istorija, nušviesta sudėtinga ir įvairialypė jų ikonografija. Knyga suteikia viltį, kad prasidėjęs bendras darbas yra pradžia, vedanti į naują Lietuvos bažnytinės dailės istorijos etapą.

 

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. [email protected]

DAUGIAU