Knygų apie Lietuvos žydų likimus pristatymas

Knygų apie Lietuvos žydų likimus pristatymas

Istorinėje LR Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune

 Gegužės  3 d., antradienį, 15 val.

 Žydų kultūros ir informacijos centras pristatys tris memuarų knygas: Valdemaro Ginsburgo „…ir Kaunas verkė”, Levo Feigelovičiaus „Saulėtas šaltas pavasaris” ir Mirono Ginko „Per spygliuotą vielą”.

Renginyje dalyvaus žinomas teatro režisierius ir vieno iš autorių sūnus Kama Ginkas, Žydų kultūros ir informacijos centro direktorius Algimantas Gurevičius.

Šios prisiminimų knygos  tarsi savotiška trilogija. Visų  autorių likimai dramatiškai siejasi su prieškario Kaunu, trėmimais ir holokaustu, visi trys gimė Lietuvoje, o istorijos skersvėjai ir siaubingos netektys išblaškė jų gyvenimus skirtingomis kryptimis: M. Ginkas išgelbėtas Binkių šeimos liko Lietuvoje, L. Feigelovičius buvo Sibiro tremtinys, vėliau grįžęs į Lietuvą ir repatrijavęs į Izraelį, o V. Ginsburgas perėjo geto ir konclagerių  pragarus, kol atsidūrė Didžiojoje Britanijoje.

Šios trys knygos tarsi pateikia vientisą pasakojimą apie Kauno žydų bendruomenės likimą ir kiek paneigia jau benusistovinčią nuostatą, kad tarpukariu lietuvių ir žydų kone nebendrauta. Šiuose skirtinguose pasakojimuose išryškėja, kad ryšys tarp lietuvių ir žydų yra pažymėtas ne tik baisia kraujo žyme, bet ir sutvirtintas pasiaukojančios meilės ryšio. Šalia sukrečiančių liudijimų skleidžiasi gyvi ir jautrūs pasakojimai apie Kauną, jame gyvenusių žmonių likimus ir kančias, atviruose it neužgyjanti žaizda pasakojimuose pulsuoja  nepaprasta tolerancija ir humanizmas.

 

DAUGIAU