free Knygų pristatymas: „Antakalnio Jėzus“ ir „Susimąstęs Kristus“

Knygų pristatymas: „Antakalnio Jėzus“ ir „Susimąstęs Kristus“

2017 m. lapkričio 16 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks knygų „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ ir „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygų autorės, menotyrininkės dr. Regimanta Stankevičienė ir dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, taip pat Bažnyčios ir kultūros istorikas dr. Liudas Jovaiša, dailės istorikės dr. Dalia Vasiliūnienė ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius lic. kun. Kęstutis Smilgevičius. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Dr. Regimantos Stankevičienės monografijoje „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ aptariamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dailėje nuo XVIII a. pr. pamėgtas Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu. Jis buvo kuriamas pagal stebuklingą šio pavadinimo rengiamąją skulptūrą iš Švč. Trejybės (trinitorių) ordino bažnyčios Madride. Jėzaus Nazariečio statulų ir paveikslų išliko dabartinės Lietuvos, Baltarusijos, kai kurių Lenkijos ir Latvijos regionų katalikų šventovėse, muziejuose ir privačiuose rinkiniuose. To priežastis – Vilniuje, Antakalnio trinitorių koplyčioje, o vėliau bažnyčioje nuo 1700 m. stovėjusi rengiamoji skulptūra, garsėjusi visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir už jos ribų. Knygoje pristatomas Madrido pirmavaizdis, Antakalnio Jėzus ir jo bažnyčia, kitos Lietuvos ir Lenkijos trinitorių Jėzaus Nazariečio statulos ir šiuos atvaizdus ordine bei kitose mūsų senosios valstybės katalikų šventovėse lydėjusios pamaldumo Išganytojui tradicijos.

Dr. Gabijos Surdokaitės-Vitienės knygoje „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatomas Rūpintojėlis – vienas svarbiausių atvaizdų XX a. Lietuvoje. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau pirmiausia tai religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Knygos skaitytojui pateikiama Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo mozaika – iš mažų fragmentų lipdoma jo kūrimo ir sampratos istorija, kuri, nepaisant svarbos ir aktualumo, Lietuvoje vis dar yra menkai žinoma.

Abi renginyje pristatomos knygos – ilgalaikių sakralaus meno ir kultūros paveldo tyrimų rezultatas. Lietuvos sakralinės dailės ir religinės kultūros, ypač Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos atvaizdų, stebuklingojo atvaizdo fenomeno tyrimus tęsianti dr. Regimanta Stankevičienė disertaciją „Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės“ apgynė 2010 m. Be naujausios knygos, kurioje išsamiai pristatomos su disertacijos tema susijusios įžvalgos, autorė yra išleidusi studiją „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“: tyrimai, restauravimas“ (2008 m.). XVII–XIX a. Lietuvos bažnytine daile, ypač Kristaus kančių tematika, Lietuvos religine liaudies daile, kryždirbystės istorija besidominti dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė disertaciją „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ apgynė 2010 m. Knygų autorės šiuo metu dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje, yra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narės, dalyvauja rengiant daugiatomį Lietuvos sakralinės dailės katalogą, yra prisidėjusios ruošiant daugybę mokslinių leidinių, skirtų Lietuvos kultūros paveldo tyrimams, pristatymui ir populiarinimui.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. [email protected]

DAUGIAU