Konferencija Vašingtono Šiluvos koplyčios jubiliejui

Konferencija Vašingtono Šiluvos koplyčios jubiliejui

Šiemet Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčia mini 50 metų sukaktį. Ta proga lapkričio 10 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks konferencija, kurios metu žymūs dvasininkai pristatys šventovės istoriją ir pamaldumo tradiciją. Renginys nemokamas. Kviečiame dalyvauti!

 

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tars konferencijos sveikinimo žodį ir pasidalins prisiminimais apie savo gimtojo miesto Vašingtono lietuvių šventovę. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kalbės apie Vašingtono Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejaus šventimą ir ryšį su Šiluvos bazilika. Mons. Rolandas Makrickas, remdamasis Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos ir Čikagos Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyvų medžiaga, pristatys koplyčios kūrimosi istoriją ir joje dirbusius menininkus. Menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė aptars koplyčios ikonografinę programą. Vakaro metu gros styginių kvartetas „Archi Quartett”.

 

Prieš penkis dešimtmečius atsiradus galimybei JAV katalikų nacionalinėje šventovėje įrengti lietuvišką koplyčią, Amerikos ir Kanados lietuviai surinko įspūdingą 325 tūkst. dolerių sumą. Įrengti koplyčią buvo pakviesti garsiausi Amerikoje tuo metu gyvenę lietuviai dailininkai. Marijos apsireiškimo Šiluvoje koplyčią 1966 m. rugsėjo 3 d. konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys. Kitą dieną Mišias koplyčioje aukojo Vašingtono arkivyskupas Patrickas Aloysius O’Boyle’as. Šventėje dalyvavo trys lietuviai ir šeši amerikiečiai vyskupai, šimtas lietuvių kunigų ir apie 6 tūkst. lietuvių pasauliečių. Iškilmės dalyvius laišku pasveikino ir apaštališkąjį palaiminimą suteikė popiežius Paulius VI.

 

Daugiau informacijos:

Tel.: (8 5) 2697800,(8 5) 2697803

El. p.: [email protected]

www.bpmuziejus.lt

DAUGIAU