free Kviečiame pajusti aktoriaus A. Bialobžeskio skaitomos poezijos grožį

Kviečiame pajusti aktoriaus A. Bialobžeskio skaitomos poezijos grožį

Spalio 12 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešąją biblioteką (Turgaus g. 8) kviečia pasiklausyti gražiausių poetų žemininkų – H. Nagio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno, V. Mačernio  eilių ir laiškų ištraukų. Programos autorius ir atlikėjas –  išskirtinį atspalvį skaitomai poezijai suteikiantis talentingas aktorius Andrius Bialobžeskis.

Renginio data pasirinkta neatsitiktinai. Spalio 12 d. sukanka 98 metai, kai gimė poetas žemininkas Henrikas Nagys (1920–1996). Žemininkai – išeivijos poetų sąjūdis, 1951 m. JAV išleidęs naujosios lietuvių išeivių poezijos antologiją „Žemė“. Šie kūrėjai formavosi ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje, Lietuvoje spėjo išspausdinti pirmuosius poetinius bandymus, tačiau visu kūrybiniu pajėgumu atsiskleidė jau išeivijoje. Pagrindinis žemininkų kūryboje keliamas klausimas – kokia žmogaus buvimo šiame pasaulyje prasmė.

„…mes ieškosime kūrybinio žodžio, gyvo iš mūsų žemės molio ir motinų lūpų, kad galėtume atsakyti į visa tai, kas šiandieninį žmogų (ir žmogų iš viso) turi deginte deginti ir neleisti jam nei valandos tylėti. Mes rėksime, nes esame jauni ir tokie norime palikti ligi grabo lentos! Ne garbės ieškosime, bet tiesos – grynos, svilinančios tiesos! Tegul daugeliui suburžuazėjusių ir aptingusių pripažinimo foteliuose ir sostukuose jinai ir nepatiks, ir bus irzli, ir trukdys jų miegą – mes tiesą kalbėsime – vardan tikros, gyvos žmogiškosios kūrybos…“ (Iš H. Nagio laiško K. Bradūnui).

DAUGIAU