Laisvydės Šalčiūtės paroda “Intymumas”

Laisvydės Šalčiūtės paroda “Intymumas”

Parodoje INTYMUMAS menininkė pristatys du naujų darbų ciklus Giesmių giesmė ir Kūno apieškojimas bei instaliaciją Nepakankama nekaltybė Tapybos darbų ciklas Giesmių giesmė yra skirtas meilei. Kurdama darbus rėmiausi Senojo testamento tekstu Giesmių giesmė, kuri tapo neatskiriama kompozicijos ir kūrinio prasmės dalimi. Tai dviejų žmonių meilės pokalbis. Tačiau mano sukurtuose darbuose pokalbis vyksta ne tarp vyro ir moters, o tarp dviejų moterų. Juk meilė, intymumas neturi lyties – tai universalus jausmas. Šiuose kūriniuose kvestionuoju stereotipinį visuomenės požiūrį į seksualumą, heteroseksualumą, kaip vienintelę intymumo normą. Tapybos darbus komponavau iš tarpusavyje nesusijusių šiuolaikinės kultūros ir religinės simbolikos vaizdų, Giesmių giesmės teksto bei intymumą apibūdinančių žodžių, kurių ieškojau internete. Kūrybos procese atsiskleidė naujos reikšmės ir vaizdiniai, kurie įprasmina dviejų žmonių privatų meilės jausmą. Fotografijų cikle Kūno apieškojimas analizuoju vieną svarbiausių žmogaus poreikių – surasti vienybę ir artumą su kitu žmogumi bei užmegzti meilės ryšį. Šiame fotografijų cikle aš nagrinėju vieną meilės niuansų, t.y. reikmę jausti ir šios reikmės sukeliamą diskomfortą bei kančią. Fotografijose fiksuoju moters kūno fragmentus, ant kurių užklijuoti trumpi tekstai, padaryti iš žmogaus plaukų. Šie, ant moters kūno ne vietoje „išdygę” plaukai, sudaro trumpus, banalius, desperatiškus pranešimus apie meilę, egzistencinį nesaugumą ir nerimą. Instaliacijoje Nepakankama nekaltybė atsispindi mano apmąstymai apie lyčių stereotipus bei stereotipinę tradicinės šeimos koncepciją, nekaltybės ir kaltės jausmų daugiaprasmiškumą, kurį kartais sukelia heteronormatyvios kultūros mums primetamos puritoniškos vertybės ir nuostatos: homofobija, noras teisti ir kategorizuoti kitaip jaučiančius bei manančius, savo „teisingo gyvenimo” viziją ir sampratą skelbti vienintele ir visiems privaloma.

DAUGIAU