„LEISKIT Į TĖVYNĘ“

„LEISKIT Į TĖVYNĘ“

Birželio 7 d. 13-16 val. Kauno Dainų slėnyje XII-oji respublikinė buvusių politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė „LEISKIT Į TĖVYNĘ”. Poezijos laureatų apdovanojimas. Sveikinimai, linkėjimai.

Dalyvaus 33 tremtinių chorai, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas”, Kauno choreografijos mokyklos šokėjai, vaikų tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis”.

Jungtinio choro programa:

1. „Leiskit į Tėvynę” (m. L. Abariaus, ž. J. Šnapščio-Margalio).

 2. „Ave Marija” (m. ir ž. A. Paulavičiaus).

 3. „Parveski, Viešpatie” (ž. P. Jurkaus, m. J. Strolios).

4. „Dievo dovana” (m. ir ž. A. Paulavičiaus).

Vaikų teatro programėlė. Vadovė I. Paliulytė.

5. „Kritusiems Lietuvos partizanams” (m. ir ž. A. Paulavičiaus),

6. „Tremtinio rauda” (m. ir ž. A. Staponkaus).

7. „Aš verkiau parimus” (ž. V. Stankienės-Panavaitės, harm. A. Bulkausko).

  8. „Į gimtinę grįžtam mes” (ž. B. Brazdžionio, m. A. Paulausko).

Poezijos laureatų apdovanojimas .

9. „Lietuva, brangi šalele” (m. ir ž. V. Storostos-Vydūno).

10. „Kur giria žaliuoja” (m. J. Gudavičiaus, ž. K. Sakalausko-Vanagėlio).

11.  „Giedu dainelę” (l. l. d. aranžuota A. Kulikausko).

Vaikų šokių teatro „Malūnėlis”  programa. Vadovė B. Brazdžiūtė.

12. „Tris dienas, tris naktis” (l. l. d.). 

13. „Ant kalnelio, ant aukštojo” (l. l. d. harm. G. Kuprevičiaus).

14. „Lietuva brangi” (Maironis, J. Naujalis).

15. A. Driuko „Atgimimo maršas”.

Pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas” programa. Dirigentas R. Kukulskis.

16. „Ąžuolais vainikuotas” (ž. A. Dabulskio m. A. Bražinsko).

Įėjimas nemokamas

Šventės organizatoriai:

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Kauno kultūros centras „Tautos namai”

Šventės globėjai:

Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba

DAUGIAU