Lietuvių dailės gyvenimas pokario Vokietijoje

Lietuvių dailės gyvenimas pokario Vokietijoje

Po 1990-ųjų į Lietuvos muziejus sugrįžusi išeivių dailė pristatoma parodose, publikuojama meno albumuose, bet gilesnės egzilio dailės refleksijos vis dar trūksta. Keturių paskaitų ciklas, vedamas VDU Menų fakulteto dėstytojos dr. Rasos Žukienės, yra skirtas lietuvių dailės vokiškojo periodo, vadinamo egziliniu, gilesniam pažinimui.

Dr. Rasos Žukienės paskaitų cikle „Išlikti ir kurti: lietuvių dailės gyvenimas pokario Vokietijoje” nušviečiamos įvairios išeivijos dailininkų veiklos pusės, ir bandoma atsakyti į aktualius egzilio dailės tyrimo klausimus: ką kūrėjams reiškė buvimas, „kitu”, „svetimu”; kaip okupacija ir egzilis įtakojo jų tapatybę; kodėl Europos meno žinovai, įvertinę lietuvių dailės profesionalumą, vis dėlto nenorėjo jos laikyti sava ir modernia? Paskaitose galėsite išgirsti, kaip pietų Vokietijos mieste veikė Kauno meno mokyklos pakaitalas, kaip dailininkai puoselėjo santykius su sąjungininkų karinės valdžios atstovais; apie kokias parodas, skirtas amerikiečiams mąstyta, emigruojant į JAV; kokia menotyrininko tezė Vakaruose niekad nebuvo pamiršta, ir, pagaliau, kas yra vadinamasis „tremties jumoras”, priversdavęs dypuką – „žmogų be vietos” – nusišypsoti.

Paskaitų ciklas parengtas vykdant projektą „Lietuva karuose” kultūra, tapatybės, egzilis” (LMT), finansuojamą pagal Europos sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai. “

Paskaitos vyks Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55)

Paskaitų laikas ir temos:

1. Balandžio 30 d. 17 val. Baltijos šalių dailininkai Vokietijoje (1945-1949).        

2. Gegužės 7 d. 17 val. Reprezentacinės lietuvių dailės parodos Vokietijoje po II pasaulinio karo.

3. Gegužės 14 d. 17 val. Menotyrininko Aleksio Rannito (19141985) žygis Vakaruose: vieno pranešimo reikšmė M. K. Čiurlionio tyrimuose.

4. Gegužės 21 d. 17 val. Juokas pro ašaras: Vokietijos laikotarpio lietuvių spaudos karikatūros ir jų kūrėjai

DAUGIAU