Lietuvių dailininkas atskleidęs indėnų dvasią

Lietuvių dailininkas atskleidęs indėnų dvasią

M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12 , Kaune

Jono Rimšos (1903-1978) paroda „Bronziniai žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią”.

J. Rimša – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, – nusipelnęs Bolivijos kultūrai, apdovanotas aukščiausiu iš civiliams skiriamų „Andų Kondoro kavalieriaus ordinu”. Jam suteiktas Bolivijos valstybės Garbės piliečio titulas (1950) ir Garbės profesoriaus vardas (1974). Bolivijos vyriausybė iš dailininko įsigijo apie 250 paveikslų ir perdavė juos svarbiausioms valstybės įstaigoms. Didžiulis ir įspūdingas Rimšos paveikslas „La Paso įkūrimas” (1948) kabo Bolivijos sostinės municipaliteto rūmų salėje. Nemažai darbų yra La Paso centriniame banke, taip pat pas privačius asmenis.

J. Rimša, šalia Cecilio Guzmáno de Rojaso, laikomas stipriausiu bolivų dailininku, vienu iš geriausių visoje Iberoamerikoje. Gyvenimo aplinkybių nublokštas į tolimus kraštus, jis niekada neužmiršo Lietuvos, svajojo joje apsilankyti. 1938 m. tris savo paveikslus Rimša atsiuntė į IV Rudens dailės parodą Kaune, iš kurių vieną nupirko Čiurlionio galerija. Gyvenimo saulėlydyje Lietuvos dailės muziejui Rimša padovanojo 23 geriausius paskutiniojo – Taičio kūrybos periodo darbus.

Ši paroda supažindins žiūrovus, su didžiule kolekcija reikšmingų ir mums nepažįstamų Bolivijos ir indėniškojo periodo darbų, kurie išgarsino dailininką. Iš čia kilo ir parodos pavadinimas – Rimša, mylėdamas ir gerbdamas indėnus, studijuodamas Bolivijos istoriją ir kultūrą, lankydamas indėnų, kuriuos jis  vadino „bronziniais žmonėmis”, šventąsias vietas, tikrai pažino ir perprato jų dvasią.  Ekspozicijos pagrindą sudaro privataus Išeivijos dailės fondo surinkti Rimšos kūriniai, kuriuos papildo septyni Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ankstyvieji dailininko paveikslai, iš kurių šešis atvežė iš JAV ir perdavė šiam muziejui Beatričė Kleizaitė-Vasaris (penkis iš privačios Liucijos Andrijauskaitės-Grišonienės rinkinio ir vieną iš Draugijos užsienio lietuviams remti).

Parodos kuratorė Nijolė Tumėnienė.

 Paroda veiks: 2013 03 08-2013 04 21

DAUGIAU