Lietuvos bėgimo taurės III etapas

Lietuvos bėgimo taurės III etapas

III etapas – A. Kulviečio paminklas – Jonava 2011
N U O S T A T A I
1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Bėgimas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir yra Lietuvos bėgimo taurės III etapas.
1.2. Plėtoti kūno kultūros ir sporto masiškumą tarp šalies bėgikų.
1.3. Išsiaiškinti geriausius bėgikus.
1.4. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų sportui.

2. Varžybų laikas ir vieta
2.1. Varžybos vyks 2011 m. kovo 11 d. 
2.2. Registracija ir numerių išdavimas – Vasario 16-osios g. 1, Jonava, 8.30-10.00 val.
2.3. Pagrindinės trasos bėgimo startas – 12.00 val. nuo paminklo A. Kulviečiui Kulvos seniūnijoje. 2 km trasos pirmasis startas – 10.30 val. prie Jonavos rajono savivaldybės, Žeimių g.13. Neįgaliųjų ratukuose startas – 11.45 val. prie Jonavos rajono savivaldybės, Žeimių g. 13.

3. Organizatoriai – Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras, Jonavos rajono savivaldybė, SK „Šviesos kariai”.

4. Dalyviai: vyrai ir moterys

5. Registracija
5.1. Išankstinė registracija vykdoma iki š. m. kovo 8 d. 14.00 val. Dalyviai registruojasi internetiniame puslapyje: http://www.begimotaure.lt, varžybų registracija.
5.2. Išankstinė registracija nemokama. Registruojantis kovo 9 d. iki 14.00 val. startinis mokestis suaugusiems – 10 Lt, mokiniams – 5 Lt, o po 14.00 val. ir varžybų dieną, startinis mokestis suaugusiems – 20 Lt, mokiniams – 10 Lt. Startinis mokestis panaudojamas piniginiams prizams išmokėti.Neįgaliųjų vežimėliuose registracija vyks kovo 11 d. nuo 10.30 val. starto vietoje (Žeimių g.13, prie savivaldybės).
5.3. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetiniuose puslapiuose: www.begimotaure.lt, www.dbtopas.lt/takas/ltvarz2011013www.jonavakksc.lt

6. Varžybų  vykdymas
6.1. Numeriai išduodami kovo 11 d. Kūno kultūros ir sporto centre, Vasario 16 – osios g. 1, Jonava, 8.30 – 10.00 val. Vėliau registracija nebus vykdoma.
6.2. Numeriai bus išduodami klubų vadovams ir individualiai užsiregistravusiems bėgikams.Neatvykusių dalyvių numeriai anuliuojami, klubų vadovai juos privalo gražinti registracijos vietoje prieš išvykdami į startą.
6.3. Išvykimas autobusais į 12,5 km starto vietą – 11.00 val. nuo kūno kultūros ir sporto centro (Vasario 16-osios g. 1).
6.4. Starto vieta ir laikas:
– Žeimių g., prie rajono savivaldybės:
10.30 val. – 2 km –  M9
10.50 val. – 2 km –  V9
11.10 val. – 2 km –  M8 
11.30 val. – 2 km –  V8
11.45 val. – neįgaliųjų grupė vežimėliuose (mot., vyr.).
11.50 val. – 2 km  –  M7 ir V7
12.10 val. – 2 km  –  M6 ir V6
12.15 val. – 2 km Jonavos r. masiškiausias klubas ar mokyklos kolektyvas (atskiru startu)
– A. Kulviečio paminklas:
12.00 val. – 12,5 km
6.5. Nustatomas kontrolinis laikas 12,5 km – 1 val. 30 min., 2 km – 15 min. Jam pasibaigus, laikas nefiksuojamas, trasa uždaroma.
6.6. Finišavę bėgikai numerius grąžina tam skirtoje vietoje teisėjams ir gauna atminimo medalį.
6.7. Kūno kultūros ir sporto centro salėje šventinė programa 14.30 val. Po jos  iškilmingas varžybų dalyvių apdovanojimas.

7. Apdovanojimas
7.1. Pirmieji 12,5 km distancijoje finišavę 6 vyrai ir 6 moterys apdovanojami JKKSC ir rėmėjų piniginiais prizais. 
7.2. V1-V5 ir M1-M5 grupių nugalėtojai apdovanojami prizais ir diplomais. Prizininkai – diplomais.
7.3. V6-V9 ir M6-M9 grupių nugalėtojai apdovanojami prizais ir diplomais. Prizininkai – diplomais.
7.4. Neįgaliųjų vežimėliuose grupėje nugalėtojai apdovanojami taurėmis, piniginiais prizais ir diplomais. Prizininkai – piniginiais prizais ir diplomais.
7.5. Neįgalusis, greičiausiai įveikęs 12,5 km, apdovanojamas piniginiu prizu (nurodyti registracijos metu).
7.6. Visi varžybų dalyviai apdovanojami specialiais Jonavos KKSC medaliais. 
7.7. Pretenduojantys į prizininkus savoje amžiaus grupėje, bėgikai privalės pateikti amžiųįrodantį asmens dokumentą.
7.8. Apdovanojami jauniausias ir vyriausias pagrindinės trasos bėgikai. Esant keliems tų pačių gimimo metų bėgikams, apdovanojimas skiriamas geriau pasirodžiusiam dalyviui. 
7.9. Rėmėjų nuožiūra bus įsteigti specialūs prizai.8. Priėmimo sąlygos
Finišavę bėgikai bus vaišinami karšta arbata. Bėgikai galės pasinaudoti dušais.9.

Finansavimas
Dalyvių komandiruotės išlaidas ir startinį mokestį apmoka siunčianti organizacija. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras ir rėmėjai.Varžybų vyr. teisėja: Vidutė Lebeckienė    

Išsamesnė informacija: http://www.begimotaure.lt/

DAUGIAU