Lietuvos Maironiečių draugijos sambūris

Lietuvos Maironiečių draugijos sambūris

2016 m. Lietuvos Maironiečiai Jurgines švęs Telšiuose!

Balandžio 23 d. organizuojamas respublikinis Maironiečių sambūris „Jurginės ant septynių Telšių miesto kalvų”.

Kasmet, nuo draugijos įkūrimo pradžios, Lietuvos Maironiečiai renkasi į du vis kitoje savivaldybėje vykstančius respublikinius sambūrius: Jurginių (balandžio 23 d.) ir Baltų vienybės (rugsėjo 22 d.) dienomis.

Lietuvos maironiečių draugijos (LMD) steigiamasis susirinkimas įvyko 1989 m. spalio 28 d. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Nuo įkūrimo jai vadovauja pirmininkas Eugenijus Urbonas, ilgametis Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktorius. 1996 m. LMD įstojo į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą (LiJOT). Draugijos globėjai – mokslo ir meno žmonės: profesoriai Vanda Zaborskaitė, Juozapas Girdzijauskas, Vytautas Vitkauskas, poetai Marcelijus Martinaitis, Henrikas Čigriejus, dr. Aloyzas Vidugiris, monsinjoras Jonas Juodelis ir kt., dabar – rašytojas Eugenijus Ignatavičius.

LMD vienija apie 2 tūkst. narių. Telšių rajone apie 60 mokinių lanko Maironiečių būrelius, kurie aktyviai veikia Telšių „Džiugo” (vad. Aušra Ramančiauskienė), Telšių Vincento Borisevičiaus (vad. Gražina Narmontienė), Varnių Motiejaus Valančiaus (vad. Vlada Vengrienė) gimnazijose, Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje (vad. Danutė Juškienė).

Informacija

Data:
balandžio 23

Renginys Categories:
Kita, Literatūra

Vieta:
Telšių miesto amfiteatras
Respublikos g. 49

 

DAUGIAU