“Liturginiai indai: naudojimas ir prasmė”

“Liturginiai indai: naudojimas ir prasmė”

Katalikų bažnyčiose apeigų metu naudojami įvairūs liturginiai indai. Kaip jie vadinasi? Kokia liturginių indų kilmė? Kokios jų funkcijos? Kodėl tokios įvairios jų formos? Ką reiškia puošybos elementai? Kaip laikui bėgant keitėsi liturginių indų struktūra ir ikonografija? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškosime vasario 29 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejaus rengiamame edukaciniame užsiėmime „Liturginiai indai: naudojimas ir prasmė“. Renginį sudaro dvi dalys: muziejininkės Ingos Cironkaitės-Bendžienės paskaita ir diakono Mozės Mitkevičiaus aiškinimas bei liturginių indų demonstravimas. Diakonas Mozė Mitkevičius aptars ir vaizdžiai paaiškins per šv. Mišias naudojamų liturginių indų paskirtį, struktūrą, puošybos simboliką. Muziejininkė Inga Cironkaitė-Bendžienė pristatys liturginių indų formos istoriją, ornamentikos kaitą. Įėjimas – 5 Lt, studentams – nemokamai.

DAUGIAU