Liučija di Lamermur

Liučija di Lamermur

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor
(Liučija di Lamermur)

3 veiksmų, 6 paveikslų opera
Salvatore Cammarano libretas pagal Walter Scott romaną „Lamermūro nuotaka”

Opera skambės originalo kalba su lietuviškai subtitrais ir su viena pertrauka

PREMJERA 2011 m. spalio 1 d.

Muzikos vadovas ir dirigentas JULIUS GENIUŠAS
Pastatymo meno vadovė DALIA IBELHAUPTAITĖ
Režisierius GEDIMINAS ŠEDUIKIS
Scenografas ir šviesų dailininkas MARIUS-ALEXANDRU DUMITRESCU
Kostiumų ir grimo dailininkas JUOZAS STATKEVIČIUS 
Chormeisteriai RAMŪNAS TILVIKAS, RASA VAITKEVIČIŪTĖ

DAINUOJA: Gitana Pečkytė, Raminta Vaicekauskaitė, Vytautas Juozapaitis, Laimonas Pautienius, Raimondas Baranauskas, Edmundas Seilius, Vaidas Vyšniauskas, Mindaugas Zimkus, Kestutis Alčauskis, Algirdas Janutas, Žanas Voronovas, Tomas Ladiga, Liudas Mikalauskas, Tadas Girininkas, Rita Preikšaitė, Rūta Zaikauskaitė, Jonas Lamauskas, teatro choro dainininkai. 

Operos režisierius Gediminas Šeduikis, dalindamasis mintimis apie pastatymo procesą, sako: „Nesvarbu, ar opera bus „moderni” ar „klasikinė. Pirmiausiai mąsčiau apie dramą, personažų kolizijas, klausiausi muzikos, kuri ir padiktavo natūralią spektaklio formą. „Liučijos di Lamermur” estetika dvilypė – joje darniai skamba ir modernas, ir klasika”. Paklaustas, kodėl opera vis dėl to statoma originalo kalba, režisierius prisipažino esantis originalo kalbos šalininkas operose.  „Kiekvienoje kalboje egzistuoja daugybė įvairių niuansų, kurių neįmanoma tiksliai išversti. Be to, kalba turi savo unikalų „skambėjimą”, dermę, o kompozitorius, rašydamas operą, sujungia muzikos ir kalbos audinį – ir tai yra unikalu. Todėl vargu ar Ūdrio arija skambėtų taip pat ir suomiškai…” – įsitikinęs režisierius, neslėpdamas, kad šioje operoje, kaip ir geriausioje pasaulio literatūroje, svarbiausios yra amžinosios vertybės.

Trumpas operos turinys:
Žymiausio Gaetano Donicečio kūrinio „Liučija di Lamermur” premjera įvyko 1835 metų rugsėjo 26 dieną Neapolyje. 
„Liučija di Lamermur” yra dar viena variacija „Romeo ir Džuljetos” tema. Pastatyta pagal Valterio Skoto istorinį romaną „Lamermūro nuotaka”, opera pasakoja meilės istoriją tarp Liučijos ir Edgardo – jaunuolių, kurių šeimos viena kitai yra mirtini priešai.
Liučijos brolis Enrikas, siekdamas sustiprinti savo politinę įtaką, nori seserį ištekinti už lordo Artūro. Tačiau Liučija myli Edgardą – mirtinų šeimos priešų atstovą. Jaunuolių jausmai abipusiai ir Edgardas siekia kiekviena proga pasimatyti su savo mylimąja. Sunerimęs Enrikas nutaria imtis klastos, kad priverstų seserį ištekėti už Artūro. Jis suklastoja laišką nuo Edgardo, kuriame šis neva prisipažįsta nebemylintis Liučijos.
Neviltin puolusi mergina sutinka tekėti. Tačiau vestuvių dieną pilyje netikėtai vėl pasirodo iš užsienio sugrįžęs Edgardas. Pamatęs vestuves, jis įširsta, ir prieš išvesdinamas iš pilies, prakeikia Liučiją. Merginos brolis iškviečia Edgardą dvikovon. 
Tuo tarpu vestuvių svečiai sužino siaubingą naujieną – Liučija išprotėjo ir nužudė savo sutuoktinį (žymioji išprotėjusios Liučijos arija laikoma viena iš įstabiausių koloratūrinio soprano arijų operos istorijoje). Įžengusi į puotos salę, Liučija apalpsta, o netrukus, neatlaikiusi sielos skausmo, miršta. Edgardas, sužinojęs apie mylimosios mirtį, taip pat nusižudo, tikėdamasis su Liučija vėl susitikti danguje.

 

DAUGIAU