„Lyrinės reminiscencijos: iš ciklo „Baltų sakmės“

„Lyrinės reminiscencijos: iš ciklo „Baltų sakmės“

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose,

Kauno skyriaus Tekstilės sekcijos paroda „Lyrinės reminiscencijos: iš ciklo „Baltų sakmės”.

Muziejuje eksponuojami tekstiles kūriniai yra ir neatsiejama M. K. Čiurlionio namų šeimos tradicijų dalis, alsuojanti pagarba archajiniam paveldui, tautinėms sakmėms, legendoms, pasakoms. M. K. Čiurlionio kūryba persmelkta tautinių simbolių, pasaulinio meno archetipų, sąryšio su istorinio palikimo klodais.

Tekstilės parodos tema aktualizuoja M. K. Čiurlioniui svarbius reliktus, mūsų tautos kultūrinį palikimą. Darbuose atsispindi kiekvieno dailininko savastis, vaizdinės formos, keliaujančios iš vienos epochos į kitą. Tai, kas „seniai žinoma”, atrandama iš naujo, atgimsta sakraliai reikšminguose, amžinuose dalykuose.

Parodoje pristatomi kūriniai – semantinės ženklų struktūros, apeliuojančios į Lietuvos kultūros palikimą, tautos dvasią. Stilizuoti senieji Baltų simboliai ir ženklai įvairiuose šiuolaikiniuose kontekstuose įgauna kitą – istorinę, socialinę prasmę. Vaizdai ir kodai kviečia parodų lankytoją surasti besiskleidžiančias baltiškųjų ženklų interpretacijas, pažvelgti į ženklus iš šių dienų perspektyvos.

Paroda jungia ilgamečio projekto „Kitokia tekstilė” kontekstą, kurį nuo 2009 m. kasmet inicijuoja Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Tekstilės sekcija. Pagrindinis projekto tikslas ir misija – pažinti giluminius meno klodus, simboliką, skleisti tekstilės meno idėjas Lietuvos (taip pat ir kaimyninių šalių) regionuose, įsikūrusiuose atokiau nuo kultūros ir meno centrų. 

Projekto vadovė – Birutė Sarapienė

Organizatorius – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Projektą remia LR kultūros ministerija ir Kauno miesto savivaldybė

Paroda veiks: 2015 12 12-2016 01 25

DAUGIAU