free M. Mikelėnaitės keramikos paroda “Entropija”

M. Mikelėnaitės keramikos paroda “Entropija”

Mingailė Mikelėnaitė – jauna keramikė. Nuo studijų laikų aktyviai dalyvauja grupinėse parodose bei simpoziumuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat yra surengusi ne vieną personalinę parodą. Be kūrybinės veiklos Mingailė taipogi pažindina žmones su savo amatu edukacinėse keramikos dirbtuvėse.

M. Mikelėnaitės kūryboje atsiskleidžia jos polinkis eksperimentuoti keramikos medžiagoje. Molio masių bandymai persipina su meninėmis idėjomis. Nestandartiniai degimai bei žaliavos panaudojimai suteikia jos darbams savitumo bei unikalumo.

Šioje parodoje pristatoma Entropija. Šis kūrinys nusako laiko tėkmę žemėje bei žmogaus ir jo kultūrinių padarinių laikinumą gamtoje. It kolonos iškylantys faktūriniai keramikos cilindrai – žmogaus įsiterpimo padariniai, kuriuos, galiausiai, pasiglemžia ir suardo gamta. Kompozicija šnabžda, kad paslapties atskleisti nepavyks – procesai pernelyg ilgi trumpam žmogiškos egzistencijos sušvytėjimui.

Pagrindinės Mingailės Mikelėnaitės darbo kryptys – keramika ir gamta, unikalūs kūrybos ryšiai tarp šių dviejų sričių. Autorė naudoja vietines medžiagas, jog susidarytų paviršių tekstūros ir skirtingi degimo būdai, bei būtų sustiprintas natūralių pokyčių įspūdis. Mingailę domina molio ir žemės tektonika, kaip žmogus sutinka gamtą.

Mingailė Mikelėnaitė – young ceramic artist. From her time of studies she is active attendant of group exhibitions ant symposiums in Lithuania and abroad. Also she have done several personal exhibitions. Not including artistic works, Mingailė also is introducing people to her craft through educational ceramics workshops.

In M. Mikelėnaitė works is seen her turn for experimentation in ceramic materials. Tests of clay bodies are intertwined with artistic ideas. Non standard firings and usage of materials give her works uniqueness and singularity.

In this exhibition is presented Entropija. This work describes the flow of time on earth, and the transience of human and cultural consequences in nature. Emerging textured ceramic cylinders – the consequences of human intervention which eventually are swallowed up and destroyed by nature. Composition whispers about failure to disclose the secret – processes are too long for a short shine of human existence.

The main axes of Mingailė Mikelėnaitė work are ceramics and nature, unique creative relationship between these two spheres. Author uses local materials to form textures of surfaces and different firing techniques to strengthen impression of natural change. Mingailė is interested in tectonics of clay and earth, how human meets nature.

DAUGIAU