MAUDYNĖS GONGE

MAUDYNĖS GONGE

„Gongas yra pirmas ir paskutinis žmogaus išsaugotas instrumentas; yra vienintelis dalykas, galintis išsklaidyti ir suvaldyti žmogaus mintis – tai Gongo garsas. Tai pirmasis Visatos garsas, kuris sukuria pačią Visatą. Tai pradinis kūrybos garsas. Protui Gongo garsas – tai lyg motina ir tėvas, suteikiantys jam gyvybę, padedantys atgimti. Protas praranda galias priešintis gongui, kuriuo yra gerai grojama.“

DAUGIAU