Meditacinis gyvenimo ir likimo keitimas

Meditacinis gyvenimo ir likimo keitimas

Meditacinė paskaita ir praktikumas
MEDITACINIS GYVENIMO IR LIKIMO KEITIMAS
Meditacinė paskaita Lapkričio 8 d. 18.00 val. (penkt.)
Praktikumas Lapkričio 8-10 d. (penkt. – sekm.)
Likimą ir gyvenimą pakeisti lengviausia per įžvalgą ir viziją, žiūrint ir matant iš vidaus. Kaip vairuotojui ar lakūnui iš mašinos vidaus, o mums iš kūno ir proto vidinės pusės.
Tarologai, astrologai, būrėjai ir kiti pranašautojai siūlo atsakymus pagal išorę, senas ir tolimas žvaigždes, giminės konsteliaciją, protą ir pan., bet ne pagal situaciją ir vidų – kūną, protą, sielą ir sąmoningumą čia ir dabar. Tai visuomet sukelia papildomus konfliktus, kančias ir nelaimes.
Mes galime matyti tikruosius mūsų poreikius, kelią ir priemones kiekvienu laiko momentu ne tik išorėje, bet ir viduje ir tapti savo gyvenimo ir likimo šeimininkais, laisvi ir darnoje su egzistencija. Per meditaciją.
Pradžioje mums reikia suprasti ir pamatyti, iš kokio gylio ir aukščio žiūrime ir ieškome atsakymo, kur ir kodėl suklystame, įkrentame į įpročius, tradicijas, emocijas ir planus, kas yra tikra ir natūralu, ir kaip galėtų būti.
Tik judėjimas vidun ir meditacinė momento ir situacijos įžvalga iš vidaus, leidžia pamatyti nedualius atsakymus ir žengti žingsnius. Kurse be įprastinių meditacijų taikomos specialios įžvalgos ir vizijos meditacijos bei praktikos.
Veda meditacijos meistras Prembuda
Galima dalyvauti paskaitoje – indėlis 20 Lt, paskaitoje ir kursuose – indėlis 250 Lt.
Tel. pasiteiravimui tel. 8-686-52078, (8-5) 2153398
Tinklalapis: www.ojasmc.eu

DAUGIAU