„Meilės dvelksmas“

„Meilės dvelksmas“

Atl. Vilija Kuprevičienė (sopranas ir Eglė Kižytė-Ramonienė (fortepijonas)

Programoje skambės: Ch. Loewe, F. Lehar, F. Loewe, G. Puccini, S. Rachmaninoff, P. Tchaikovsky,
G. Verdi, A. Vlasov, S. Dvoržako arijos, ariozo ir dainos.

DAUGIAU