Meno terapijos metodų taikymas

Meno terapijos metodų taikymas

Socialinis darbuotojas, taikydamas meno terapijos metodų elementus savo darbe gebės lavinti įvairius klientų socialinius įgūdžius, mokys bendrauti, pasirūpinti savimi ir kitais, mokys atsakingumo, lavins pasitikėjimą savimi, savivertės ugdymą, savarankiškumą, sieks kūrybiškumo atsiskleidimo, dėmesingumo, susikaupimo, taisyklių laikymosi, neigiamų emocijų reiškimo socialiai priimtinais būdais ir sieks efektyvaus kliento įgalinimo. Šie mokymai suteiks galimybę saugioje ir kūrybiškoje atmosferoje geriau pažinti save, tarpasmeninės sąveikos ypatumus, labiau pajusti žmogaus jausmų ir vidinių konfliktų pasaulio įvairovę, pasirengti profesinei veiklai.
Mokymuose socialiniai darbuotojai įgis komeptencijų pagal poreikį parinkti tinkamus meno terapijos metodus tikslinei grupei tiek indvidualioms konsultacijoms, tiek grupiniams užsiėmimams vesti.

DAUGIAU