Menotyrininkės Virginijos Vitkienės

Menotyrininkės Virginijos Vitkienės

Gruodžio 13 d. 17 val. Menotyrininkės Virginijos Vitkienės paskaita „Tekstilė kaip medija konceptualiajame, socialiai angažuotame mene, bendruomeniniuose ir tarpdisciplininiuose projektuose (Kauno bienalės atvejis)”.
Bilietų kainos – 4 Lt, 2 Lt – mokiniams, studentams, senjorams.

Paskaitoje per parodų koncepcijas ir konkrečių menininkų kūrinius bus pristatyti trijų bienalių atvejai:
– 2009-ųjų metų rezidencijų projektas, kuris buvo nukreiptas į kolektyvinį meno-kaip-proceso kūrimą, bendradarbiaujant tiek menininkams tarpusavyje, tiek menininkams ir parodų lankytojams;
– 2011-ųjų Kauno bienalė buvo įdomi iki tol neišbandytais tarpdisciplininio bendradarbiavimo projektais (vizualieji menai + šiuolaikinis šokis, menas + technologija / pramonė);
– 2013-ųjų Kauno bienalė pavadinimu UNITEKSTAS yra formuojama kaip svarstymo apie meno aktualijas atvejis, konceptualus posūkis nuo meno-kaip-identiteto reiškėjo link meno-kaip-patirties akistatų. Naujoji paroda, kuri įvyks po metų, šiuo metu jau yra sukurta, turi pakviestus ir atrinktus autorius, kūrinius, programą, kurios universalioje iškalboje tekstilė atranda semantinę vietą.

DAUGIAU