Mi(s)tiniai „Innuendo“ tiesia letenas:  „Eikš“

Mi(s)tiniai „Innuendo“ tiesia letenas: „Eikš“

Kovo 1 dieną, 20 pavasario valandą, „Artistų” klube visiems praeiviams, taip pat tyrėjams, kunigams, stebukladariams, karaliams su palydomis, šarlatanams, šundaktariams ir vergams bus suteikta galimybė viešai pamatyti, išgirsti ir pajusti „Innuendo”.

Pirmykščio roko grupė, suburta, apmokyta ir įkvėpta 2012 vasarą, parodys turimus gebėjimus groti muzikos instrumentais bei balsais, šokio ir kerėjimo įgūdžius. Grupė atlieka visiškai savito, neapibūdinamo, bet nujaučiamo ir išgyvenamo stiliaus muziką. Kai kurių tyrėjų teigimu, ji arčiausia artroko muzikai, kiti savo išvadose teigė, kad tai gali būti pirmykščių genčių ritualinių giesmių, poezijos, folkloro, klasikos, bažnytinų giesmių ir metalo lydinys. Innuendo muzikos spalvos – besimainančios kaip „Alchymist” rožės žiedų koloritas ar mistiniai raganų viralai, pažįstami iš pasakų.

“Tą muziką reikia prisijaukinti” – teigia tyrėjai. “O tuomet daraisi priklausomas”.

Kiekvienas “Innuendo” susitikimas su klausytojais tampa netikėtu potyriu visiems dalyvavusiems ir fiksuojami išsamiais įrašais tiek vienų, tiek kitų bylose.

Kiekvienam, norinčiam pamatyti reginys kainuos. Vaikai įleidžiami tik po dvasinės pilnametystės.

„Innuendo” atsišaukimas:

“Nuo pat pradžių, kai dar nebuvo šviesos, tamsybėse lakiojo dvasia, panaši į karvelį. Tai buvo Dievas sutvėrėjas, kuris ėmė skirstyti pasaulio dalis.
Praskleidęs miglas, padarė į aukštį taką, kuriuo galėjo visur vaikščioti. Beeidamas nusispjovė į kairę pusę. Seilės nukrito ant vandens, kuriame pasirodė žmogaus pavidalo būtybė. Dievas jį pavadino Liucinu. Liepė tam Liucinui pasinerti į marias ir iš ten atnešti žemės sėklų. Liucinas tik trečią kartą panėręs atnešė jų pilną burną ir pilnas ausis.

Dievas subarė Liuciną už gobšumą, o sėklas pasėjo – pradėjo augti jo pasėta žemė.

Užrašyta Antvejų kaime, Raseinių apskr., 1887

Nuo tų laikų praėjo daug šimtmečių. Liucinas subūrė gentis, sukūrė žodį, muziką ir ritualus. Šeimą, namus ir laivus. Prisijaukino gyvulius ir sukūrė valstybes. Ginklus, bažnyčias, pinigus. Meilužius ir nusikaltėlius. Filosofiją. Likrą. Ligas. Įstatymų sąvadus. Dirbtinį intelektą. Teises ir laisves. Belaisvius. Vaiduoklius. Vaistus. Tuštumą. Nemirtingumą.

Laukinius ir raganas stebėjo ir užrašinėjo. Jų bijojo. Degino. Ragino gerti nuodų taures arba išsižadėti savo tikėjimų. Kirto šventas girias, degino knygas, vežė traukiniais. O paskui viskas praėjo ir pasimiršo, nes viskas eina pirmyn.

Nuo pat pradžių, kai dar nebuvo šviesos, tamsybėse lakiojo dvasia, kuri nusėdo kiekviename iš mūsų, kol ateis laikas praskleisti miglas. Tamsybėse visada klajoja dvasia, Liucinai. O mes turim pilną burną žemės sėklų.

Ateik. Panerk. Pasiimk.”

„Innuendo” „Artistų” klube kovo 1 dieną, 20 valandą. Bilieto kaina – 5 Lt.
www.facebook.com/innuendobanda www.artistai.lt

DAUGIAU