MOTERŲ KLUBAS

MOTERŲ KLUBAS

RENKAMA NAUJA SAVĘS PAŽINIMO GRUPĖ MOTERIMS
Seniausieji šventraščiai sako, jog moterys apšviečia namus, dalindamos sėkmę ir palaimą.Todėl moteris yra Klestėjimo sinonimas. Taip pat sakoma, jog mergaitė iki 7 metų amžiaus yra šventa. Kas gi mums nutinka vėliau, kai peržengiame šią amžiaus ribą? Kodėl metams bėgant kaupiame nuovargį, nuoskaudas ir gniuždantį vienatvės jausmą?

Vieną šakelę lengva perlaužti, tačiau to neįmanoma padaryti su šakelių sauja. Mes esame silpnos tik būdamos atskirai, kiekviena su savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Tad, mielosios Moterys, vienykimės! Būkime kartu, dalinkimės savo patirtimi, kartu mokykimės ir padėkime viena kitai prasiskleisti, kvepėti, jausti vidumi tą neapsakomo dėkingumo ir meilės jausmą!

Kviečiame burtis į Moterų klubą – į savęs pažinimo grupę moterims! Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienio vakarą rinksimės pabūti kartu, nagrinėsime kiekvieną kartą vis naują, visoms aktualią temą. Vyks paskaitos – pokalbiai – interaktyvūs užsiėmimai – praktikumai – meditacijos – dailės terapijos metodais grįsti savęs pažinimo užsiėmimai. Dailės terapijos metodai nereikalauja specialių meninių sugebėjimų, svarbus pats kūrybinis procesas. Tai – spontaniška kūryba, suteikianti plačių galimybių tyrinėti, išreikšti save, savo jausmus, pasaulėjautą ir mintis. Grafiniai vaizdiniai lengviau nei žodžiai priartina mus prie realybės – piešinio kalba, simboliai dažnai “prabyla” tada, kai sąmonei nebepakanka žodžių.

Būtina mylėti save ir atrasti geriausią draugą – patį save. Santykių su savimi atkūrimas ir sustiprinimas – tai emocijų ir jausmų atpažinimas bei identifikavimas, aiškus jų išreiškimas/ išveikimas, norų suvokimas ir įsisąmoninimas, savęs priėmimas, kūrybiškumo išlaisvinimas. Kas vyksta po to?

Matomi rezultatai – elgesio ir neadekvačių reakcijų į situacijas korekcija, pasikeitęs požiūris į save, kuris suteikia galimybę kitu žvilgsniu žvelgti į save ir į šalia esančius. Sustiprėja gebėjimas valdyti ne tik emocijas, bet ir mintis, mylėti save ir kitą, jaustis mylimu, išauga savigarba, orumas ir tolerancija. 

Visuose šiuose susitikimuose/užsiėmimuose dalyvauti galės tik Moterų klubo narės – nuo spalio mėnesio grupė bus uždara.
Moterų klubo tikslas – padėti įsisąmoninti įvairius moteriškumo aspektus ir kurti harmoningus santykius su savimi, partneriu, aplinka ir savo vaikais.

Susitikimų dažnumas ir trukmė – vieną kartą mėnesyje, paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienio vakarą (17.30 – 21.00 val.). Narių skaičius ribotas ir naujos narės priimamos tik iki spalio 31 d. Iš viso vyks 9 susitikimai – nuo rugsėjo iki birželio mėnesio.

Susitikimų metu Jūs:

– pažinsite save kaip moterį,
– išmoksite kryptingai panaudoti savo energiją,
– sužinosite, kaip prisišaukti sėkmę, kaip darniai gyventi su savimi pačia ir kitais,
– atrasite giliai glūdumos kampučiuose paslėptas problemas ir jas pažinsite,
– pamatysite tarsi iš šono Jums svarbius dalykus, pamatysite gyvenime besikartojančias situacijas, padarytas klaidas ar neteisingus sprendimus ir turėsite galimybę visa tai ištaisyti,

– įgysite vertingos pozityvios pokyčių patirties,

– geriau suprasite save, kitus ir aplinką,
– susigaudysite savo mintyse, emocijose ir jausmuose,
– turėsite galimybę keisti savo elgesį bei mąstymą.

Preliminarios / galimos susitikimų temos (bendru sutarimu jos gali ir keistis):
• Saviidentifikacija. Griaunantys ir kuriantys procesai manyje.
• Vaikystės ypatumai. Kelionė į vaikystę.
• Psichologiniai vyrų ir moterų skirtumai. Šalia kokio vyro pražįsta moteris?
• Mano šeima ir santykiai joje.
• Tarpusavio supratimas ir lūkesčių formavimas. Aš – savo ir kitų akimis.
• Tarpasmeniniai santykiai. Bendravimo menas.
• Saviverė ir teigiamas savęs vertinimas. Pasitikėjimo ir džiaugsmo savimi reikšmė.
• Įsitikinimai, emocijos ir jausmai. Baziniai poreikiai.
• Moterų tipai ir pokyčių galimybės. Moters galių šaltinis.
• Harmoninga šeima. Santykių šeimoje stirprinimas. Laimingi vaikai – šeimoje.
• Stebuklinga kelionė į save. Mano gyvenimo kokybė. Kokia ji?
• Kaip išsaugoti gražius santykius šeimoje – su savimi, vyru ir vaikais?
• Žmogaus energetinė sistema. Savęs stiprinimas ir harmonizavimas.
• Mano norai ir tikslai – pageidaujamo Gyvenimo vaizdas. Mano saugi aplinka ir aš joje.


Narystės mokestis metams – 390 Lt
Iš viso 9 susitikimai ,  t.y. dailės terapijos užsiėmimai/paskaitos/praktimumai/meditacijos…nuo rugsėjo iki birželio mėn.
 

Taip pat narystė suteiks Jums 20 proc. nuolaidą į bet kurį V
šĮ “Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos” organizuojamą paskaitą,
seminarą, kūrybinį užsiėmimą ar stovyklą.

Mūsų rekvizitai mokėjimui iš anksto:
VšĮ SAVĘS PAŽINIMO IR SAVIRAIŠKOS STUDIJA
Įmonės kodas: 303011485; a.s LT957044060007887398

www.pazinimassaviraiska.lt
https://www.facebook.com/events/1513083245572846

DAUGIAU