MOZAIKA

MOZAIKA

2012 m. lapkričio 19 d. 18 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) įvyks naujų Valstybinio choro „Vilnius”  (meno vadovas ir dirigentas profesorius Povilas Gylys) kompaktinių plokštelių pristatymas.

Kompaktinėje plokštelėje „Lietuvių choro muzika XXI amžiuje” įrašytos kompozitorių Algirdo Martinaičio, Mindaugo Urbaičio, Vytauto Miškinio, Jurgitos Mieželytės, Jono Tamulionio, Donato Zakaro, Giedriaus Svilainio chorinės kompozicijos, sukurtos 1996-2010 metais. Lietuvos choro kultūroje XXI amžiaus pradžia iškilo tarsi ant bangos keteros – kaip kūrybiškai intensyviausio jos raidos etapo išdava. Pasibaigusio XX a. paskutinis dvidešimtmetis, paženklintas istorinio lūžio, nepriklausomybės atkūrimo dvasios, naujai susikūrusio santykio su pasaulio chorine kultūra, inspiravo Lietuvos chorinės kultūros atgimimą ir pažadino lietuvių autorių novatoriškas kūrybines idėjas. Naujos kartos chorinė muzika yra drąsesnė, jos atvirumas kompozicinių ir vokalinių technikų iššūkiams išjudino chorinės tradicijos Lietuvoje savotišką stagnacijos būseną.

Antroje kompaktinėje plokštelėje įrašytos Algirdo Martinaičio „Missa Misericordiae” („Gailestingumo mišios”, 2008), kurias 2011 m. Vilniaus kongresų rūmuose atliko choras „Vilnius”, VU grigališkojo choralo ansamblis „Schola Cantorum Vilnensis” (vadovai Romualdas Gražinis, Jonas Vilimas) ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius). Šioje A. Martinaičio muzikoje išryškėja subtili kūrybos intonacija, apjungianti kantičkinį giedojimą su šiuolaikine vakarietiška religine muzika, daugialypės krikščioniškosios tradicijos poveikis.

 

Įėjimas nemokamas.

DAUGIAU