“Nuo amžių kartu”

“Nuo amžių kartu”

Kai skubame savo miesto gatvėmis, nepagalvojame, kas eina greta mūsų. Mums – tai mūsų bendradarbiai, bendramoksliai, kaimynai, šiaip pažįstami, eiliniai praeiviai. Mes nesusimąstome, kokios jie tautybės, iš kokio krašto yra kilę. Su jais susitinkame daugelį metų. Dažniausiai mums visai nesvarbu, kas jie – lenkai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, žydai… Daugelio tautybių žmonės gyvena Kaune. Visi jie įneša vienokį ar kitokį indėlį į miesto kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, gerais darbais garsina miestą.
Kauno rusų klubui „Nadežda“, kartu su Kauno įvairių tautų kultūrų centru kilo idėja supažindinti miestiečius su greta gyvenančių tautinių mažumų kultūra, istorija, papročiais, parodyti, kokie tarpusavio ryšiai amžių bėgyje sieja mus visus, skatinti tarpetninį ir tarpkultūrinį dialogą, skirtingų tautybių žmonių savitarpio supratimą, mažinti tautinių bendrijų atskirtį ir skatinti jų integraciją į šalies socialinį ekonominį gyvenimą. Siekiant šio tikslo 2015 metų balandžio 25 dieną Kauno įvairių tautų kultūrų centre vyks rusų klubo “Nadežda” koncertas. Koncerto metu skambės rusų, baltarusių, ukrainiečių, lenkų ir lietuvių dainos, bus prisimintos Lietuvai ir joje gyvenančios tautinėms mažumoms svarbios datos, istoriniai įvykiai ir asmenybės.

Renginys nemokamas ir atviras visiems norintiems

DAUGIAU