P. Maslenikovo paroda “Kai uždanga pakyla”

P. Maslenikovo paroda “Kai uždanga pakyla”

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS II a. salėje

PAVELO MASLENIKOVO (Baltarusija)

scenografijos paroda

“K a i   u ž d a n g a   p a k y l a”

 

Atidarymas – vasario 18 d. 17 val.

 

Parodoje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje eksponuojami

45 scenografijos eskizai iš Baltarusijos Respublikos valstybinio

teatro ir muzikos kultūros istorijos muziejaus kolekcijos.

Paroda veiks iki 2016-04-09

 

Daugiau apie parodą:

http://www.ltmkm.lt/ew3/structure/base/96/content 

DAUGIAU