Panevėžio dailės mokyklos mokinių darbų paroda

Panevėžio dailės mokyklos mokinių darbų paroda

Panevėžio dailės mokyklos mokinių darbų paroda
“Mokyklai keturiasdešimt penkeri”

2012 10 17 – 11 04

Panevėžio dailės mokykla mini 45-ąją įkūrimo sukaktį. Šia proga Panevėžio miesto dailės galerijoje pristatoma Dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Mokyklai keturiasdešimt penkeri”, kuri veiks nuo spalio 17 d. iki lapkričio 4 d.

Panevėžio dailės mokykla įkurta 1967 metais tapytojo Kazio Naruševičiaus iniciatyva. Pirmoji Dailės mokyklos gyvavimo vieta buvo 7-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar: Juozo Miltinio gimnazija). Tuo metu Dailės mokykloje mokėsi 86 mokiniai, dirbo 5 mokytojai. Direktoriumi buvo paskirtas Aloyzas Jočys. Pirmaisiais savo gyvavimo metais Dailės mokykla išgarsėjo piešimo ant asfalto konkursu. Ilgainiui šis konkursas tapo miesto švente, kurioje dalyvaudavo visų miesto darželių ir mokyklų auklėtiniai.

1970 metais mokykla persikėlė į buvusio vienuolyno patalpas Marijonų gatvėje. Nuo 1980 m. jai vadovavo Antanina Jurkevičienė, nuo 1988 m. iki dabar vadovauja Vytautas Tallat-Kelpša.

Nuo 1992 metų Dailės mokykla veikia miesto centre. Šiuo metu Dailės mokykloje mokosi 450 mokinių, dirba 17 pedagogų. Pagal pradinio, pagrindinio ir tikslinio ugdymo programas mokykloje ugdomi 9-18 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai. Per paskutinius penkerius metus vis daugiau suaugusiųjų renkasi mokytis dailės paslapčių.

Dailės mokykla gali didžiuotis savo mokiniais, pasklidusiais po Lietuvą ir pasaulį, aktyviai kuriančiais ir pelnančiais svarius apdovanojimus. Tai Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, tapytojas Jonas Gasiūnas, skulptorius Artūras Raila, grafikės Eglė Kuckaitė, Inga Dargužytė, tekstilininkė Miglė Lebednykaitė, drabužių modeliuotojos Rasa Urbonaitė, Agnė Deveikytė, skulptorius Alfridas Pajuodis, dizaineris Martynas Olšauskas ir daug kitų.

Parodoje „Mokyklai keturiasdešimt penkeri” eksponuojami mokinių baigiamieji darbai, sukurti per paskutinius penkerius metus, ir naujausios skulptūros dalyko mokomosios užduotys.

Pasirenkamojo dalyko baigiamuosius darbus mokiniai kuria baigdami Dailės mokyklą, pagrindinio ugdymo kurso ketvirtoje klasėje. Per pastaruosius penkerius metus buvo sukurti tapybos, piešimo, grafikos ir tekstilės darbai.
Parodos „Mokyklai keturiasdešimt penkeri” lankytojams iš viso pristatoma 70 kūrinių. Dailės galerijoje eksponuojama 16 tapybos darbų (mokytojai Danguolė Gailiūnaitė, Ramūnas Grikevičius, Andrius Kviliūnas, Irina Nosova, Rima Keršienė, Vika Švobaitė), 22 piešimo darbai (mokytojai Jolanta Rudokienė, Dijana Rudokienė, Rimantė Vertelkienė, Stanislovas Stasiūnas), 8 spausdintinės grafikos darbai (mokytoja Asta Mačiulienė), 4 tekstilės darbai (mokytoja Savirija Kaziūnaitė), 20 skulptūros darbų (mokytoja Kristina Palivonė).

Panevėžio dailės galerijos inf.

DAUGIAU