Paroda “Individualistai”

Paroda “Individualistai”

Galerijoje “JuozasART“ (Jasinskio g. 14, Vilnius) 2012 12 11-2013 01 12 veikia
tapytojų INDIVIDUALISTŲ grupės paroda, kurioje eksponuojama virš 50 tapybos darbų.

“Individualistų” grupė susibūrė 1993-aisiais. Skirtingai nuo kitų Nepriklausomybės pradžioje atsiradusių menininkų grupių, kurios pirmiausiai siekė griauti senas ir kurti naujas organizacines struktūras, „Individualistų“ grupės menininkus sujungė artimos estetinės pažiūros, pagarba tapybos meno tradicijai, savo kultūrinio identiteto suvokimas.

Tai liudija ir pasirinktas grupės pavadinimas, susijęs su prieškario tradicija – 1939 m. veikė „Individualistų“ grupė, kuriai priklausė tapytojai Mečislovas Bulaka, Vladas Eidukevičius, Antanas Gudaitis, Rimtas Kalpokas, Viktoras Petravičius, Algirdas Petrulis, Černė Percikovičiūtė, Viktoras Vizgirda ir kt. Jų kūrybos siekis buvo modernumo ir tradicijos jungtis.

1993 m. suburta “Individualistų” grupė egzistavo 10 metų, surengė virš 20 parodų Lietuvoje, taip pat Londone, Berlyne. Grupės iniciatorius ir daugelio parodų įkvėpėjas – Aloyzas Stasiulevičius. Skirtingu laiku grupės veikloje yra dalyvavę dabar jau išėję Anapilin tapytojai Augustinas Savickas, Jonas Čeponis, klaipėdiečiai Algimantas Jusionis, Vydas Pinkevičius, grafikai Algis Kliševičius, Algis Švažas, Ieva Labutytė. Individualistų parodose savo darbus taip pat eksponavo Gintaras Palemonas Janonis, Ričardas Bartkevičius, Romualdas Lankauskas, Andrius Giedrimas, Gintarė Uogintaitė, Juozas Vosylius, Edvardas Malinauskas. Po dešimt metų intensyvios veiklos, 2003-aisiais, grupė nustojo rengti parodas.
2009 metais tapytojas Svajūnas Armonas atkūrė grupę su naujais nariais. Šiuo metu “Individualistų” grupei priklauso 13 tapytojų: Antanas Beinaravičius, Juozas Pranckevičius, Algimantas Stanislovas Kliauga, Arvydas Pakalka, Pranas Gudaitis, Linas Julijonas Jankus. Šioje parodoje eksponuojami ir ankstesnei grupei priklausiusių tapytojų Aleksandro Vozbino, Leonardo Tuleikio, Raimondo Savicko, Jono Daniliausko, Rimo Zigmo Bičiūno, Svajūno Armono, Aloyzo Stasiulevičiaus darbai. Atkurtos grupės lyderis S. Armonas kartu su kolegomis A. Beinaravičiumi, A. Kliauga, J. Pranckevičiumi surengė keletą atkurtos grupės parodų: “JuozasART“ galerijoje (2009 m.), Livadijos rūmuose Jaltoje (Ukraina, 2009 m.), “Arkos” galerijoje (skirta Žalgirio mūšio 600 m. jubiliejui, 2010 m.), Klaipėdos koncertų rūmuose (2011 m.).
“Individualistai” – neformali tapytojų grupė, atvira kūrybiniam bendradarbiavimui. Parodų rengimas – pagrindinė komunikacijos forma, galimybė “padiskutuoti kūriniais”. Kiekvienas menininkas bendrose parodose pats sudaro savo kūrinių kolekcijas. Grupės nariai aktyviai rengia ir dalyvauja pleneruose, kūrybinėse išvykose, parodose.

Tapytojus sieja ir mokinystės ryšiai: R. Z. Bičiūnas, A. Beinaravičius, L. Tuleikis tapybą studijavo pas vieną iš prieškarinės “Individualistų” grupės steigėjų A. Gudaitį. A. Pakalka, S. Armonas, L. Tuleikis, R. Z. Bičiūnas, skirtingu laiku yra buvę A. Stasiulevičiaus mokiniais, studentais, o A. Beinaravičius ir S. Armonas yra neformalūs architektūrą studijavusio galerijos “JuozasART” savininko J. Pranckevičiaus tapybos mokytojai.

Dailininkai “Individualistai” tęsia lietuviškos tapybos mokyklos tradiciją. Kintančios meno paradigmos sąlygomis jie išsaugojo profesinį meistriškumą ir menininko tarnystės etiką. Šiems tapytojams kūryba – ne sekmadieninė, projektinė veikla, o kasdieniu darbu ugdomas pašaukimas.

Aušra Poškutė

DAUGIAU