Paroda “Minios”

Paroda “Minios”

Parodoje „Minios”, aprėpiančioje Lietuvos meno kūrinius nuo XIX a. iki šių dienų, atkreipiamas dėmesys į skirtingus minios vaizdinius bei jų santykį su visuomeniniais procesais.

Vieniems minia kelia siaubą, nes masėje pranyksta žmogaus individualumas, kitus ji įkvepia veiksmams, kuriuos atlikti vienam stigtų drąsos. Visi, kas priklauso miniai, gali išgyventi bendrumo ir lygybės jausmą. Tačiau ji gąsdina savo „prigimtiniu” maištingumu – tai minia mėtė pomidorus į teatro sceną ir kovojo barikadose. Kad ir kaip žiūrėtum, kelių paskutinių šimtmečių istorijos įvykiai neįsivaizduojami be masių dalyvavimo. O kaip šiandien? Ką gali šiuolaikinės minios, gaujos, sambūriai, bendruomenės?

 

Šioje Linaros Dovydaitytės ir Dovilės Tumpytės kuruotoje parodoje eksponuojami meno kūriniai, sukurti Lietuvoje per paskutiniuosius du šimtus metų. Maždaug tiek gyvuoja moderniųjų laikų reiškinys, vadinamas minia. Tačiau parodos centre – ne minia, o kolektyviniai jos vaizdiniai, gimę pavienių menininkų kūriniuose. Parodoje eksponuojami kūriniai iš įvairių Lietuvos muziejų, bibliotekų ir archyvų bei privačių kolekcijų.

 

Daugiau informacijos: www.ndg.lt

DAUGIAU