PARODA, SKIRTA GEDULO IR VILTIES DIENAI

PARODA, SKIRTA GEDULO IR VILTIES DIENAI

2013 m. birželio 14 d., penktadienį, 15.30 val. Šiaulių „Aušros” muziejaus Edukacijos centre (Aušros al. 47, Šiauliai) atidaroma paroda „Skaudžios praeities liudininkai” iš Šiaulių politinių kalinių ir tremtinių privačių archyvų, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.
Paroda veiks iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena. Šią dieną 1941 m. Sovietų sąjungos represinės struktūros pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurinės Sovietų sąjungos teritorijas. Per penkias birželio mėnesio dienas iš Lietuvos buvo ištremta daugiau kaip 18 tūkst. gyventojų. Birželio 14-ąją pradėta masinė Lietuvos gyventojų trėmimo akcija tapo lietuvių tautos skausmo simboliu.
Pirmieji eksponatai apie tremtį į Šiaulių ,,Aušros” muziejų pateko 1988 m. pabaigoje, o 1989 m. birželio mėn. muziejuje buvo surengta pirmoji tremtinių paroda. Nuo tada „Aušros” muziejuje kiekvienais metais birželio 14-ąją pristatoma vis nauja paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Parodose ne kartą rodyti įdomiausi „Aušros” muziejaus tremties ir rezistencijos rinkinio eksponatai (jų muziejuje saugoma per 2500 vnt.). Paskutiniosios iš muziejaus rinkinių surengtos parodos: ,,Laiškai iš toli”, skirta Lietuvos okupacijos ir genocido 70-osioms metinėms (2010 m.), ,,1941 m. birželio 14-oji”, skirta Didžiųjų trėmimų 70-osioms metinėms (2011 m.). ,,Aušros” muziejus yra surengęs ir šiauliečių politinių kalinių bei tremtinių kūrybos parodas: ,,Mano svajonė” (2006 m.), Aldonos Traškinienės piešinių parodą ,,Sibiro Alma Mater” (2012 m.)
Šiemet muziejuje pristatoma paroda ,,Skaudžios praeities liudininkai” iš Šiaulių politinių kalinių ir tremtinių privačių archyvų. Parodoje eksponuojamos politinio kalinio Vytauto Deveikio, tremtinių Onos Čepienės, Valerijos Jokubauskienės, Stasio Steponaičio, Valentino Kemėšio, Romualdo Baltučio, Stasio Tautavičiaus ir kt. išsaugotos brangios relikvijos: fotografijos, dokumentai, laiškai, piešiniai, tremties rankdarbiai, buities daiktai. Parodoje galima išvysti ir tremtinės Elžbietos Rimkutės-Bagdonienės parengtą fotoreportažą „Sibiras 2012″ apie 2012 m. birželio mėn. įvykusią E. Rimkutės-Bagdonienės ir jos dukters Aurelijos Jočienės kelionę į tremties vietas Irkutsko sr., Alzamajaus r., kur 1949 m. iš Šiaulių r., Pikeliškės k. buvo ištremta visa Rimkų šeima.
Kiekvienas parodos eksponatas – trumpa skaudžios praeities istorija. Slapta išvežta į tremtį maldaknygė, į rūbus įsiūtas ir ilgus tremties metus išsaugotas trispalvės juostelės gabalėlis, kuklios buities fotografija, tremtyje išsiuvinėtas rankdarbis – pasakoja skirtingus praeities puslapius, bet visi alsuoja viltimi, tėvynės ilgesiu ir meile.
Parodos ekspozicija bus pildoma, atnaujinama, todėl politiniai kaliniai ir tremtiniai, nesuspėję peržiūrėti savo privačių archyvų, kviečiami į parodą įsijungti ir vėliau.

 

DAUGIAU