Parodoje – Šiaulių legendos kūryba

Parodoje – Šiaulių legendos kūryba

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, Kaune

Šiaulių „Aušros” muziejaus paroda „Gerardas Bagdonavičius. Gyvenimas – tarsi teatras…”

Parodos atidarymo metu bus pristatytas albumas-katalogas „Gerardas Bagdonavičius. Tapyba. Grafika. Dizainas. Fotografija”.

Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) – Šiaulių legenda, žymiausias XX a. miesto dailininkas, anuo metu beveik visų šiauliečių pažįstamas, visų žinomas, visur sutinkamas. Stovėjęs prie nacionalinės dailės ištakų, jis buvo unikalus, universalus menininkas – grafikas, tapytojas, scenografas, knygų ir žurnalų iliustruotojas, ekslibrisų kūrėjas, – taip pat – pedagogas, išugdęs būrį žymių mokinių, fotografas, vienas pirmųjų Lietuvos dizainerių, net architektas, tikriausiai pirmasis lietuvių kino aktorius, spaudos darbuotojas… Talentingas, darbštus, aristokratiškas, jautęs savo vertę, kartu – paprastas ir demokratiškas. Šiauliams jis atidavė visą gyvenimą, visą širdį ir visą talentą.

Kūrybinis G. Bagdonavičiaus braižas ir principai susiformavo veikiami įvairių XX a. pr. stilių, kartu jis išliko savitas, originalus ir nepakartojamas. G. Bagdonavičius sukūrė apie 5 000 įvairiausių dailės darbų. Jo kūriniai saugomi 11 Lietuvos muziejų, privačiose kolekcijose, didžiausia dalis (3 800 eksponatai) – Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

Parodoje „Gerardas Bagdonavičius. Gyvenimas – tarsi teatras…“ pristatoma įvairiapusė dailininko kūryba: tapyba, scenografija, grafika, taikomoji grafika, dizainas, saugoma „Aušros” muziejuje. „Aušros“ muziejaus darbuotojai ištisą dešimtmetį tyrinėjo G. Bagdonavičiaus kūry

binį palikimą. Šio kruopštaus darbo rezultatas – išleistas dailininko kūrinių, saugomų Lietuvos muziejuose, albumas ir katalogas skaitmeninėje laikmenoje.

Albume pateikiami G. Bagdonavičiaus biografijos faktai, jo kūrybos apžvalga, bibliografija. Albumas iliustruotas meniniu ir istoriniu požiūriu vertingiausiais dailininko kūriniais (295 iliustracijos), o kataloge pateikiami Lietuvos muziejuose saugomų kūrinių (4 421 eksponatas) aprašai ir reprodukcijos iš „Aušros” muziejaus rinkinių.

Paroda „Gerardas Bagdonavičius. Gyvenimas tarsi teatras…“ neatsitiktinai eksponuojama A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje. G. Bagdonavičius pasižymėjo plačiu akiračiu ir įvairiapusiais interesais. Jis artimai bendravo su Antanu Žmuidzinavičiumi, ši pažintis prisidėjo prie dailininko estetinių pažiūrų formavimosi ir kryptingumo.

Paroda veiks: 2012 06 21 – 2012 07 29

DAUGIAU