Parodos „Šiaulių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ pristatymas

Parodos „Šiaulių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ pristatymas

2019 m. gegužės 7 d. 12.00 val. Vilniaus universiteto biblioteka Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekos III a. galerijoje pristatys parodą „Šiaulių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“.

Tik gegužės 7 d. nuo 11 iki 16 val. eksponuojamoje parodoje „Šiaulių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ bus pristatomi XVII–XX a. rankraščiai ir senieji spaudiniai, susiję su Šiaulių krašto istorija, etnografija ir žymiais žmonėmis.
Parodos lankytojai galės pamatyti unikalius XVII–XX a. rankraščius, susijusius su Šiaulių ir jų apylinkių istorija. Tarp senųjų dokumentų yra Šiaulių bažnyčios 1647–1666 m. krikštų registravimo knyga, rankraštis, žinomas pavadinimu „Contiones litvanicae“ (apie 1720 m. nenustatyto pamokslininko ranka lietuviškai surašyti pamokslai, kuriuose minimas Šiaulių miesto vardas). Bus parodyti ir senesni garsiosios dvarininkų Karpių giminės dokumentai su kaimų gyventojų sąrašais, inventoriais, išrašai iš Šiaulių teismų knygų, įvairių metų Žemaičių vyskupų pasirašyti raštai. Minint lietuvių spaudos atgavimo dieną, bus eksponuojama ir Petro Avižonio parengta „Lietuviška gramatikėlė“ (1898), Jadvygos Juškytės užrašyta ir Povilo Višinskio nuotraukomis papildyta rankraštinė knygelė „Kelionė į Kudirką“ (1899), Pelikso Bugailiškio užrašų mašinraščio tomai, XX a. pr. Šiaulių paviete Lietuvių mokslo draugijai užrašytų dainų tekstai. Parodą papildys XIX a. pab. – XX a. pr. nuotraukos ir atvirlaiškiai su Šiaulių vaizdais, miesto gyventojų ir žinomų žmonių fotoportretai. Bus galima pamatyti ir XX a. pr. lietuvių literatų kūrinių rankraščių ir laiškų originalus ir kitus senus spaudinius.
Šis Šiauliams skirtas renginys – Vilniaus universiteto bibliotekos jau penktus metus tęsiamo projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ dalis. Projekto tikslas – VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo vertybių, turinčių išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Paroda „Šiaulių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos (Aušros al. 62) III a. galerijoje veiks tik vieną dieną – gegužės 7 d. nuo 11 iki 16 val.
Renginys nemokamas

DAUGIAU