free Paskaita besidomintiems genealogija „Ar žmogus tik asmens kodas?“

Paskaita besidomintiems genealogija „Ar žmogus tik asmens kodas?“

Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks susitikimas su Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūte.

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma beveik 17 kilometrų XIV a. pab. – XX a. pirmos pusės unikalių dokumentų. Šis dokumentinis paveldas – neišsemiami lobiai ne tik mūsų krašto ir tautos, bet ir kiekvienos giminės bei šeimos istorijai tirti.

Besidominčių savo šeimos istorija daugėja. Tačiau ne kiekvienas žino, kur ieškoti medžiagos, kokią informaciją slepia senos bažnyčių metrikų knygos? Nuo ko pradėti ir kaip sudaryti savo šeimos genealoginį medį? Genealogija tik mada ar būtinybė?

Į šiuos ir kitus klausimus atsakys LVIA Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė. Tai didelę profesinę patirtį sukaupusi istorikė, archyvarė, kuri savo žiniomis nuoširdžiai dalijasi su Lietuvos ir užsienio kolegomis, Vilniaus universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetų studentais. Ji yra ištyrusi tūkstančius šeimų genealogijų, parengusi per pusšimtį publikacijų apie genealoginės paieškos kelius ir klystkelius, yra skaičiusi daugybę paskaitų ir pranešimų apie LVIA saugomus unikalius dokumentus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Už įvairiapusę profesinę ir visuomeninę veiklą, už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką N. Češkevičiūtė apdovanota aukščiausiu Kultūros ministerijos garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“.

DAUGIAU