free Paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios ir valstybės tarnas“

Paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios ir valstybės tarnas“

2017 m. gruodžio 12 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks istorikės, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Vaidos Kamuntavičienės paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios ir valstybės tarnas“. Renginys nemokamas, pradžia 17 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Vilniaus vyskupo institucija – Lietuvoje pati seniausia ir garbingiausia: be jos, jungiančios Jogailos ir Vytauto valstybę su dabartine ES ir NATO nare, vargiai įsivaizduojama ne tik religinė ar kultūrinė, bet ir politinė bei ekonominė mūsų šalies istorija. Ši institucija – ne beveidis monolitas, o daugiau nei keturių dešimčių tragiškos ir komiškos, herojiškos ir ironiškos istorijos personažų galerija. Keletą iš jų plačiau pristatys paskaitų ciklas „Vilniaus vyskupų istoriniai portretai“. Jo metu ne vien susipažinsime su daugiau ar mažiau žinomais Vilniaus vyskupais, bet ir – kaip veidrodyje – su juos pristatančiais istorikais…

Paskaitų ciklas organizuojamas tęsiant Liudo Jovaišos knygoje „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ pradėtą pažintį su Vilniaus vyskupijos ganytojais.

Ketvirtoje ciklo paskaitoje pristatomas Vilniaus vyskupas Jurgis Bialozoras nepasižymėjo išskirtine kilme. Nepaisant to, pastarasis sparčiai kilo tiek bažnytinės, tiek valstybinės karjeros laiptais. Jurgis Bialozoras labiausiai  prisimenamas kaip žymiausias XVII a. vyskupas valstybininkas, kadangi stengėsi nepraleisti nė vieno Respublikos seimo, dalyvavo įvairių komisijų darbe ir net panaudojo Bažnyčios turtą krašto gynybai. 1655–1667 m. Abiejų Tautų Respublikos – Rusijos karo metu, Rusijos kariuomenei užėmus Vilnių, išsaugojo šv. Kazimiero relikvijas, kapitulos archyvą, dalį katedros lobyno bei savo lėšomis samdė kariuomenės būrius. Be to, vyskupui priskiriami nuopelnai ir už taikos ir ramybės atkūrimą valstybės viduje, numalšinant maištaujančių karių konfederaciją. Nors jam Vilniaus vyskupo titulas priklausė tik ketverius metus (1661–1665), tačiau vyskupavimas itin sudėtingu laikotarpiu suteikė ne vieną galimybę pasižymėti kaip uoliam Bažnyčios ir valstybės tarnui. Už lojalumą Jurgiui Bialozorui atsidėkojo net pats karalius Jonas Kazimieras, vienintelį kartą Vilniaus vyskupų istorijoje dalyvaudamas iškilmingose vyskupo pareigų užėmimo iškilmėse.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. [email protected]

DAUGIAU