Paskaita-koncertas „Giesmė“

Paskaita-koncertas „Giesmė“

Kamerinis choras „Aidija“, vadovaujamas Romualdo Gražinio, kviečia į paskaitą-koncertą „Giesmė“. Gruodžio 2 d. 16 val. Bažnytinio paveldo muziejuje skambės J. Naujalio, T. Brazio, Č. Sasnausko, M. K. Čiurlionio, A. Kačanausko, J. Gaubo lotyniški motetai, religinės giesmės ir dainos. Kompozitorių gyvenimus ir kūrybą plačiau nušvies muzikologas, muzikos akademijos lektorius dr. Jonas Vilimas. Diriguos Romualdas Gražinis, Gedas Jurgutis, Mantvydas Drūlia.

XIX a. viduryje Lietuvos muzikinėje kultūroje vyravo liaudies ir bažnytinė muzika. Kartais šis laikotarpis dar vadinamas „vargonininkų gadyne“ – žmonės neretai burdavosi į chorus prie bažnyčių, vadovaujami vargonininkų-chorvedžių giedodavo įvairias, dažniausiai nelietuviškas giesmes. Tai nebuvo profesionalus menas: giesmes atlikdavo bemoksliai, jiems vadovaudavo savamoksliai, pameistrystės principu išmokę valstiečiai ar meninę gyslelę turintys dvasininkai. Tačiau taip buvo ruošiama dirva pirmiesiems profesionaliems Lietuvos kompozitoriams, vėliau klojusiems pagrindus naujai besikuriančios Lietuvos valstybės kultūrai.

Pirmieji profesionalūs lietuvių kompozitoriai buvo vargonininkai – kas šio amato įgiję iš savo tėvų, o kas artimiausiose muzikos mokyklose ar pas vietos vargonininkus. Tai Č. Sasnauskas, J. Naujalis, M. K. Čiurlionis, T. Brazys, J. Gaubas, A. Kačanauskas (kuris jau mokėsi J. Naujalio prie Kauno arkikatedros įkurtoje vargonininkų mokykloje). Vėliau jie tobulinosi Varšuvoje, Sankt Peterburge, Rėgensburge. Diplomas tebuvo formalus popierius, dar nepatvirtinantis profesionalaus kompozitoriaus statuso, tad savo vardą ir garbę iškilūs kūrėjai užsitarnavo vėliau atliktais darbais Lietuvoje ir už jos ribų.

Įėjimas su muziejaus bilietu – 4,50 Eur, su nuolaida (senjorams, studentams) – 2,50 Eur, jaunimui iki 18 m. – 2 Eur, ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.

DAUGIAU