free Paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno sukirpimo katalikas?“

Paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno sukirpimo katalikas?“

2017 m. lapkričio 7 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Lietuvos istorijos instituto istoriko dr. Dariaus Barono paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno sukirpimo katalikas?“ Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Vilniaus vyskupo institucija – Lietuvoje pati seniausia ir garbingiausia: be jos, jungiančios Jogailos ir Vytauto valstybę su dabartine ES ir NATO nare, vargiai įsivaizduojama ne tik religinė ar kultūrinė, bet ir politinė bei ekonominė mūsų šalies istorija. Ši institucija – ne beveidis monolitas, o daugiau nei keturių dešimčių tragiškos ir komiškos, herojiškos ir ironiškos istorijos personažų galerija. Keletą iš jų plačiau pristatys paskaitų ciklas „Vilniaus vyskupų istoriniai portretai“. Jo metu ne vien susipažinsime su daugiau ar mažiau žinomais Vilniaus vyskupais, bet ir – kaip veidrodyje – su juos pristatančiais istorikais…
Paskaitų ciklas organizuojamas tęsiant Liudo Jovaišos knygoje „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ pradėtą pažintį su Vilniaus ganytojais.

Paulius Alšėniškis – lietuvių kunigaikščių Alšėniškių (kadaise buvusių stačiatikių) ir seniau išmirusių giminių (Manvydų, Sudimantų) atstovas. Būdamas dar labai jaunas, nesulaukęs 27 m. amžiaus, buvo paskirtas Lucko vyskupu ir pasižymėjo kaip energingas vyskupijos administratorius. Būtent Pauliaus Alšėniškio iniciatyva 1515 m. sušauktas pirmasis Lietuvos istorijoje vyskupijos sinodas, o 1522 m. atlikta pirmoji vyskupijos vizitacija. Nors Vilniaus vyskupo soste praleido beveik du dešimtmečius (1536–1555) ir sušaukė net keturis sinodus, dvasininkas labiau prisimenamas ne kaip uolus ganytojas, o budrus Katalikų bažnyčios teisių sergėtojas. Paulius Alšėniškis rūpinosi, jog būtų nugriauta stačiatikių cerkvė Kaune bei gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo leidimą iškviesti eretiką Abraomą Kulvietį į vyskupo teismą. Be to, jog vyskupas buvo reformacijos priešininkas, jį galime vadinti ir tikru Renesanso žmogumi, kuris buvo  neabejingas mokslui ir menui: kaupė asmeninę biblioteką, inicijavo lietuviškais herbais papildyto Lenkijos herbyno sudarymą, domėjosi tėvynės istorija.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. [email protected]

DAUGIAU