free Paskaita „Regionalizmas tapyboje. Regionalistai vakar ir šiandien“

Paskaita „Regionalizmas tapyboje. Regionalistai vakar ir šiandien“

Balandžio 6 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) kviečiame į pirmąją edukacinio projekto „Krašto ženklai“ paskaitą – „Regionalizmas tapyboje. Regionalistai vakar ir šiandien“. Lektorius – dailininkas Tadas Dromantas.

Regionalizmas arba regionizmas, kaip meninis judėjimas, vyravo XX a. 4-5 dešimtmetyje JAV vaizduojamajame mene. Apėmęs įvairias dailės šakas jis oponavo tuo metu Europoje vyravusioms modernistinio meno kryptims. Kaip meninis judėjimas jis išseko ir užleido vietą kitoms meno kryptims, tačiau atskirų asmenybių kūryboje šio judėjimo bruožai tapo neatsiejama jų kūrybos dalimi ir po judėjimo išnykimo.

Paskaitoje apžvelgsime keleto svarbiausių šio judėjimo atstovų kūrybą ir palyginsime ją su dabartiniais menininkais – tapytojais, kuriančiais regionalistinės tapybos paralelėse. Pabandysime giliau suprasti kūrybines sąsajas, jungiančias skirtingo laikotarpio ir vietos menininkus. Paskaita orientuota į laisvą meno idėjų pažinimą, jų interpretaciją ir analizę.

Renginyje laukiami visi neabejingi dailei ir krašto istorijai, norintys pagilinti žinias, įgyti praktinių įgūdžių. Lankę paskaitas galės registruotis į praktinius užsiėmimus, vyksiančius gegužės, birželio ir liepos mėn. Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose ir plenero sąlygomis Giruliuose, kur pasitelkiant skirtingas technikas bus kuriami dailės darbai.

Projekto „Krašto ženklai“ veiklomis siekiama sudaryti galimybę įvairaus amžiaus žmonėms ugdyti savo kūrybinius gebėjimus, suteikti žinių apie skirtingas dailės technikas, sukurti palankias sąlygas praktiniam žinių pritaikymui, turiningam laisvalaikio praleidimui, paskatinti aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyros veikloje.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba

DAUGIAU