Paskaita “Šv. Marijos Magdalietės paslaptis”

Paskaita “Šv. Marijos Magdalietės paslaptis”

Paskaitoje „Šv. Marijos Magdalietės paslaptis – dailėje ir Šventajame Rašte“ apžvelgsime šventosios ypač pagarbų ikonografinį vaizdavimą iki XVI amžiaus vidurio, virtualiai aplankydami svarbiausius su šv. Marijos Magdalietės vardu susijusius ankstyvųjų viduramžių piligrimystės centrus Europoje, ir palygindami aptarsime kardinaliai pakitusį šventosios vaizdavimą nuo Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545 m.). Būtent ši šventoji – visų keturių evangelistų paminėta kaip vienintelė Kristaus prisikėlimo liudytoja – nuo pat ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų tebesaugo savo likimo paslaptį, kurios vienas iš aspektų pavaizduotas apie 1210 metus sukurtame nuostabaus grožio Šartro (Chartres) katedros Prancūzijoje viename iš didžiųjų vitražų.

Paskaitą skaito meno istorikė dr. Rasa Gečaitė.

Renginys nemokamas.

DAUGIAU