Pavasaris su Pauliumi Širviu Bistrampolyje

Pavasaris su Pauliumi Širviu Bistrampolyje

2014 m. balandžio 26 d., šeštadienį, 16 val.

BISTRAMPOLIO DVARE

(Bistrampolio g. 1, Kučių kaimas, Panevėžio rajonas),

Literatūrinė – muzikinė Č. Stonio kompozicija

„AMŽINAI, AMŽINAI NERAMUS” (PAULIUS ŠIRVYS eilėse, dainose, prisiminimuose)

Atlieka aktoriai: Česlovas Stonys, Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba.
,,Kiek daug apie Paulių Širvį prirašyta. Kiek daug pripasakota. Kiek daug jį pažinojusių, kiek daug „draugų”. O jis parašė: „Aš toks vienas, velnioniškai vienas…”

Mes jo nepažinojom. Mes jį matydavom iš tolo. Mes nedrįsom plekšnoti jam per petį ar siūlytis į „bičiulius”. Mums jis buvo didis Poetas. Toks ir liko.

Kompoziciją „Amžinai, amžinai neramus” dėliojau kaip mozaiką iš jo paties ir jo Vienintelės prisiminimų, laiškų. Čia skambės Poeto kaimynų, draugų ir… nedraugų mintys apie jį ir jo poeziją. Čia dainuosime jo tekstais sukurtas dainas.

Sunku patikėti, bet buvo ir tokių, kurie ne tik mokė Poetą, kaip rašyti eilėraščius, bet ir įsakmiai nurodinėjo, apie ką rašyti.

Nuo išdavystės, pasipūtimo, primityvizmo, nuo Generolų poezijoje Poetas bėgo į kavines, užkandines, bėgo į jūrą, bėgo į absoliučią Vienatvę. Taip gimė geniali Poezija, taip save naikino Poetas. Tačiau ir Poezija, ir Poetas išliko mūsų širdyse.

Ateikite ne į literatūrinę popietę, ne į susitikimą su aktoriais. Ateikit į svečius pas Paulių Širvį. Jo namų durys visiems buvo atviros. Šią popietę Jis atvers Jums savo Širdį.” (Česlovas Stonys)

Daugiau informacijos http://ciurlioniopaveldas.lt/?p=2909

DAUGIAU