free Pažinti, pamilti, dalintis: jėzuitų misijai Lietuvoje 450 metų

Pažinti, pamilti, dalintis: jėzuitų misijai Lietuvoje 450 metų

Kultūrinė programa „PĖDINK Į GIRULIUS“. Birželio 19 d., trečiadienį, 18.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks Jėzuitų misijos Lietuvoje metams skirtas renginys „Pažinti, pamilti, dalintis: jėzuitų misijai Lietuvoje 450 metų“. Renginio svečias – kunigas jėzuitas Eugenijus Puzynia, režisierė – Dalia Kanclerytė. Baroko epochos klavyrinę muziką atliks pianistė Ramūna Šukienė.

Renginys kvies sugrįžti į praeitį ir prisiliesti prie didžiųjų jėzuitų, garsinusių Lietuvą visoje Europoje. Vienas jų – M. K. Sarbievijus – žymus XVII a. poetas, vadinamas „Šiaurės Horacijum“, kurio eilių išgirsite. Prisiminsime žymiuosius jėzuitus: A.Vijūką-Kojalavičių, M. Počobutą, K. Sirvydą, A. Bobolą. Renginio svečias jėzuitas E. Puzynia liudys, kodėl pasirenkamas vienuolinis gyvenimas, ir kas gi yra tas jėzuitiškasis dvasingumas? Renginyje atskleisime jėzuitų ordino istorinį bei dabartinį vaidmenį Lietuvos dvasiniame gyvenime.

2019-aisiais sukanka 450 metų, kai Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė Jėzaus draugija – jėzuitai. Vos atvykę į Lietuvą, pirmieji jėzuitai iškart pradėjo rūpintis švietimu ir jau po metų (1570 m.) įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, kuriai 1579 m., gavus valdovo Stepono Batoro privilegiją ir išrūpinus popiežiaus Grigaliaus XIII bulę, suteiktos universiteto teisės.

Reikšmingas jėzuitų indėlis į Lietuvos mokslą, švietimą ir kultūrą – Lietuvos jėzuitai padėjo pagrindus visai institucinio Lietuvos švietimo sistemai. Šiandien jėzuitai susitelkia misijai tarnauti tikėjimui ir skleisti teisingumą, palaikyti ir plėtoti dialogą su įvairiomis kultūromis bei religijomis. Lietuvos jėzuitai prisideda prie jaunimo ugdymo, saugo ir puoselėja Lietuvos kultūros paveldą. Pagrindinis jų rūpestis išlieka sielovada ir dvasinė parama šiuolaikiniame pasaulyje savęs ieškančiam žmogui.

Vakaro svečias kunigas jėzuitas Eugenijus Puzynia būdamas 14 metų pradėjo vargonuoti savo gimtojoje parapijoje per Mišias. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje mokėsi choro dirigavimo, o kartu ypatingai domėjosi dainavimu. Tęsė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Paviliotas ignaciškojo dvasingumo ir Jėzaus draugijos, šešerius metus studijavo teologiją ir filosofiją Prancūzijoje bei Italijoje. Šiuo metu jis – Vilniaus jėzuitų gimnazijos pedagogas, VU kapelionas.

Daugiau apie programos „Pėdink į Girulius“ renginius svetainėje www.biblioteka.lt

DAUGIAU