PEDAGOGŲ   PAVELDAS – TAUTOS SAVASTIES  VERTYBĖ

PEDAGOGŲ PAVELDAS – TAUTOS SAVASTIES VERTYBĖ

   P R O G R A M  A

Konferencijos įžangos žodis

Pranešimai:  

 

Tėvynės pažinimo draugijos garbės pirmininkas dr. Kazys Račkauskas.

„Pedagogų paveldo atspindžiai monografijoje „Čižiūnų židinio šviesa” ir sąsajos su Kaunu”.

 

Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Almonė Miliauskienė.

„Pagarbos Tėvynei skiepijimas neformalaus mokinių ugdymo metu”.

 

LMD pirmininkė, Tado Daugirdo premijos laureatė prof. Ona Voverienė.

„Tėvynės pažinimo draugijos garbės narės Irenos Eigelienės indėlis puoselėjant patriotizmą”.

 

 Istorikė, TPD Kauno atstovybės pirmininkė Irena Eigelienė.

„Tautotyros savanorių leidiniai pedagogų paveldo tematika”.

 

Meniniai intarpai – muzikuos Kauno 1-os muzikos mokyklos auklėtiniai, vadovė mokytoja metodininkė Kornelija Brilinkevičiūtė.

DAUGIAU