free Petro Barono medalių paroda “Atmintis”

Petro Barono medalių paroda “Atmintis”

Tęsdama mažųjų medalių parodų ciklą Šv. Jono Gatvės Galerija pristato Petro Barono parodą “Atmintis”.

 

​Petras Baronas gimė 1953 metais. Jis yra baigęs Kauno. J. Naujalio meno mokyklą (1973 ) ir Vilniaus Dailės Institute (Vilniaus Dailės Akademija) skulptūros specialybę (1979), LDS narys nuo 1988 m.

Dailininkas pirmąjį medalį sukūrė dar studijuodamas, o medalių parodose pradėjo dalyvauti 1986 m., kai pirmojoje Pabaltijo medalių trienalėje eksponavo du kūrinius :”Susitikimas” ir “Baltija”(1985).

Pastaraisiais metais P. Barono meninė veikla įgavo naują idėjų, ieškojimų, produktyvumo, gebėjimų protrūkį: kūriniuose susiformavo išskirtinai individualus stilius, apimantis ne vieną ar keletą požymių, bet medalio visumą. Jis ypač ženklus simpoziume “Mažosios Lietuvos raštijos veikėjai”(2011) sukurtuose darbuose. P. Baronas, vietoj rekomenduojamų trijų medalių, sukūrė penkis: “Danielius Kleinas. Gramatica Litvanica”, “Danielius Kleinas”, “Kristijonas Donelaitis”, “Martynas Mažvydas” ir “Gotfridas Ostermejeris”. Portretų cikle tik medalis “Danielius Kleinas” sietinas su tradicijomis, o likusieji su nauju požiūriu į portreto žanrą, naudojant atvaizdo skaidymą į atskiras plokštumas ir sukuriant neįprastą kompozicinę struktūrą. Portretai, dėka griežtos stilizacijos, tapo simboliais, bet neprarado vizualinės ir dvasinės charakteristikos. Šie kūriniai buvo eksponuoti Lietuvoje, Kaliningrade, Baltarusijoje vykusiose parodose.

Petras Baronas nuo 2012 metų nuolatos kviečiamas dalyvauti Lietuvos medalio kūrėjų stovyklose Telšiuose. Čia sukurti medaliai “Maironis. Nuo Birutės kalno”, “Šatrijos Ragana”(2012), imponuoja averso-reverso kompozicine bei plastine sąveika, o “Telšių Bernardinų vienuolynas. Povilas Sapiega” ,”Telšiai” (2013) įtvirtino vieną iš jo stilistikos bruožų-reljefo plokštiškumą.

Dailininkas Šventojoje gyvena jau 25-rius metus. Per tą laiką tapo šio krašto dvasinės kūrybos dalimi. Čia gimė ir nuolatos papildomas medalių ciklas “Šventoji”, įamžinta kunigų Thomo ir Adamo Falkenau, fotografo Igno Stropaus atmintis, sukurti Šventosios, Kviklių giminės herbai, evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje pastatyta skulptūra “Būtingės istorija” . Čia, didžiųjų renginių metu kiekvienas norintis gali nusikaldinti dailininko sukurtą Janmarienburgo 325- osioms metinėms skirtą monetą, kuri jau papildė daugelio kolekcininkų rinkinius.

Šventojoje P. Baronas vertinamas už aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje, pedagoginį darbą, dailės renginių organizavimą. 2014 metais įvyko jau devintasis “Šventosios žemės atminties ženklai” simpoziumas-pleneras. Nuolatiniai kuratoriai – P. Baronas ir A. Bukauskienė – į juos kviečia įvairių sričių kūrėjus: tapytojus, grafikus, skulptorius, tekstilininkus.

 

Parengta pagal Antano Olbuto tekstą.

DAUGIAU