Pozityvaus mąstymo ir emocinio intelekto taikymas darbe

Pozityvaus mąstymo ir emocinio intelekto taikymas darbe

Seminaro lektorėAistė Mažeikienė. Organizacijų konsultantė, turinti 15 metų viešojo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja”), taip pat parašiusi vadovėlį „Verslo derybos” (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 15 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

Seminaro temos:

ü  Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės.

 • Iš ko sprendžiame, kad žmogus turi pozityvų požiūrį? Ar mintys gali daryti poveikį sveikatai, savijautai ir darbo rezultatams?
 • “Nusiteikimų” privalumai ir grėsmės. Funkcinės (t.y. padedančios) ir disfunkcinės (t.y. apsunkinančios) minčių schemos. Praktinė užduotis.

ü  Proto užraktai”. Kodėl nesijaučiama laimingu?

 • Ydingų nuostatų testas. Praktinė užduotis. Nuostata „Laimėkime kartu”.

ü  Darbas su savimi.

 • Pasitikėjimas savimi. Testas.
 • Kaip padrąsinti save daryti kažką nauja? Praktinė užduotis: Savęs motyvavimas per savo „idealą”.
 • Pozityvus “kalbėjimas su savimi”.

ü  Pozityvaus mąstymo išsaugojimas kebliose bei sudėtingose darbo situacijose.

 • Puolimo ir nepalankios informacijos valdymas: praktika.
 • Pasirengimas informacijos pateikimui ir galimoms priešiškoms reakcijoms.
 • „Sunkūs” žmonės: kaip jų „sunkumą” galime išnaudoti rezultatams pasiekti? Praktinės užduotys.

ü  Sąvokos: emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas.

 • Kuo EQ skiriasi nuo protinio intelekto (IQ)?
 • Kas sudaro EQ?; Savo emocijų pažinimas; Emocinis savęs valdymas; Kitų žmonių emocijų pažinimas; Santykių valdymo sugebėjimai.

ü  EQ svarba organizacijos viduje ir išorėje: vadovavimas ir darbas komandoje.

 • Kaip darbo rezultatus įtakoja mūsų emocinės būsenos?
 • Kaip jausmai gali įtakoti mūsų projekciją į ateitį? Emocijos ir organizacijos efektyvumas. EQ testas.

  

Trukmė: 8 ak. val.

Seminaro data: gegužės 11 d., pradžia 10.00 val.; pabaiga – 17.00 val.

Kaina: kaina asmeniui – 110 Eur (su PVM)

Vieta: viešbučio “Green Vilnius hotel” konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

Informacija apie mokymus: Agnė Gaspariūnė, mob.tel. +37061048863, [email protected]

  

  www.supremus.lt

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI BALANDŽIO 29  D.

DAUGIAU