“Prakartėlės šventinimas”

“Prakartėlės šventinimas”

Gruodžio 24 d. 23 val. po Bernelių mišių Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje  prakartėlės šventinimas Vilniaus gatvėje.

DAUGIAU