Praktinė – dalykinė konferencija mokytojams

Praktinė – dalykinė konferencija mokytojams

Spalio 30 d. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyks praktinė-dalykinė konferencija „Klaipėdos kraštas ir jo raida 1923-1939 m.” Renginys skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-mečiui paminėti. Konferenciją organizuoja Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetas kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Vilniaus skyriumi.
Konferencijoje pranešimus skaitys istorikai, kurių mokslinių interesų kryptis yra susijusi su Klaipėdos kraštu, taip pat istorijos mokytojai. Konferencijoje dėmesys bus skiriamas ne tik dalykinėms žinioms, bet ir metodinių kompetencijų ugdymui. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė ves pamoką „Klaipėdos krašto prijungimas ir raida 1923-1939 m.” Renginio dalyviai turės galimybę dalyvauti diskusijose kartu su mokslininkais ir mokytojais, sužinoti apie studijas LEU Istorijos fakultete.

Konferencijos programa

10.00-10.10
Konferencijos atidarymas
Prof. dr. Eugenijus Jovaiša LEU Istorijos fakulteto dekanas
Sonata Džiavečkaitė LIMA Vilniaus skyriaus pirmininkė

10.10-10.20
„Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos versijos”
(Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus Simono Daukanto
gimnazija, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija)

10.20-10.40
„Klaipėdos krašto autonomija ir Lietuvos valdžios pozicija”
(Doktorantas Mindaugas Nefas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
Vilniaus Radvilų gimnazija)

10.40-11.00
„Lietuvos atstovybė Klaipėdoje 1920 – 1923 m.”
(Doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė, Lietuvos edukologijos universitetas)

11.00-11.20
„Lietuvos politinės partijos ir Klaipėdos krašto problema tarpukariu”
(Dr. Artūras Svarauskas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas)

11.20-11.40
„Klaipėdos krašto akademinės bendruomenės kultūrinė veikla”
(Doc. dr. Romas Juzefovičius, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

11.40-12.10
Kavos pertrauka

12.10-12.40
„Klaipėdos krašto tema mokykliniuose istorijos vadovėliuose”
(Doktorantas Algis Bitautas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus P. Vileišio progimnazija)

12.40-13.25
Parodomoji istorijos pamoka „Klaipėdos krašto prijungimas ir raida 1923-1939 m.”
(Istorijos mokytoja ekspertė Kristina Vilkelienė, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija)

13.25-13.45
„Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Vilniaus skyriaus veiklos gairės”
(Sonata Džiavečkaitė, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Vilniaus skyrius, Vilniaus Šv. Kristoforo
gimnazija)

13.45 – 14.15
Diskusijos, konferencijos dalyvių pageidavimai-pasiūlymai. Konferencijos dalyvių pažymėjimų
išdavimas.

Renginio dalyviai gaus 6 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.
Registracija ir informacija: [email protected]

DAUGIAU