pranciškonų vienuoliu, kun. Arūnu Peškaičiu

pranciškonų vienuoliu, kun. Arūnu Peškaičiu

Vasario 21 d. l7.30 val. susitikimas su pranciškonų vienuoliu, kun. Arūnu Peškaičiu tema „Gavėnios pamąstymai”. Diskotekų salė. Kaina – 3 Lt

DAUGIAU