Prezidento Kazio Griniaus dienos

Prezidento Kazio Griniaus dienos

Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune

Gruodžio 16-17 dienomis nuskambės Prezidento Kazio Girniaus metų finalinis akordas. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį ir to meto prezidento instituciją reprezentuojantis muziejus skelbia prieš 150 metų gimusio ir prieš 90 metų prezidento priesaiką ištarusio pavyzdinio Lietuvos demokrato Kazio Griniaus dienas.

Penktadienį, gruodžio 16 d., rengiama MOKINIŲ diena: ekskursijas apie Prezidentą Kazį Grinių ves Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokiniai.

Šeštadienį, gruodžio 17 d., Kazio Griniaus gimimo dieną, į PILIEČIŲ dieną kviečiami visi žmonės, kurie nori daugiau sužinoti apie šios asmenybės gyvenimą ir darbus. Muziejaus darbuotojai apsilankiusiuosius supažindins su paroda „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas” ir Kazio Griniaus palikimu Istorinėje Prezidentūroje.

Kazio Griniaus dienas vainikuos 18 val. prasidėsiantys Kauno miesto kamerinio teatro ir Gyčio Padegimo pjesės „Alksniškiai”, skirtos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms, skaitymai. Visi renginiai nemokami.

Ekskursijos Istorinėje Prezidentūroje abi dienas vyks nuo 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 val. Penktadienį, Mokinių dieną, bus priimamos iš anksto užsiregistravusios mokinių grupės (registracija vyksta e. paštu [email protected]), o šeštadienį lankytojai kviečiami dalyvauti ekskursijose minėtomis valandomis (grupėje nuo 5 iki 30 žmonių). 

Kazys Grinius (1866 12 17-1950 06 04), dar vaikystėje užsikrėtęs demokratijos idėja, ja sirgo visą gyvenimą: kovodamas už lietuvišką žodį ir Lietuvos nepriklausomybę, saugodamas Pirmosios Lietuvos Respublikos laisves ir teises, kurdamas valstybės pamatus kaip Ministras Pirmininkas ir Prezidentas bei protestuodamas prieš nedemokratiškus okupantų veiksmus. Kazys Grinius liko ištikimas demokratinėms idėjoms net ir tada, kai dėl jų galėjo nukentėti ir pats, ir šeima. Daktaras Vincas Tercijonas rašė: „Dr. K. Grinių galima priskirti prie tų laimingų asmenybių, kurių darbai sutampa su jų skelbiamom idėjom. (…) Dr. Grinius visur įrodė, kad jo darbai atatinka jo žodžiam ir mintim, skelbtom raštuose arba iš Seimo tribūnos.”

 

DAUGIAU