Projektų valdymas entuziastams

Projektų valdymas entuziastams

Programos nauda organizacijai:

Mokymų metu dalyviai gauna praktinius įrankius, kurie vėliau gali būti lengvai pritaikomi inicijuojant naujas idėjas, taikant kūrybiškumo principus kasdienėje ir projektinėje veikloje;

Mokymų metu dalyviai ugdys turimas ar įgis naujų kompetencijų, reikalingų projektų inicijavimui, planavimui, įgyvendinimui, kontrolei, rizikos analizei, nestandartinių sprendimų paieškai;

Geresni asmeniniai dalyvių įgūdžiai prisidės prie sėkmingo projektų plėtojimo organizacijoje;

Įgytos žinios užtikrins vieningo suvokimo ir projektinio valdymo kultūros atsiradimą organizacijoje.

Ugdomos kompetencijos:

Pažinti savo kūrybiškumą ir gebėti jį naudoti inicijuojant projektus;

Taikyti loginės struktūros matricą projekto loginiam pagrindimui;

Numatyti projekto planavimo procese realizuojamus uždavinius, juos analizuoti ir įvertinti;

Gebėti sudaryti hierarchinį projekto etapo (fazės) ar viso projekto darbų planą, orientuotų į rezultatus, planą;

Gebėti sudaryti kalendorinį projekto valdymo grafiką, numatyti reikalingus išteklius, nustatyti biudžetą;

Gebėti tinkamai nustatyti projekto riziką, ją išanalizuoti, įvertinti, taikyti rizikos stebėjimo ir kontrolės įrankius;

Gebėti atlikti galimybių projekto įgyvendinimo alternatyvų analizę, atlikti finansinės alternatyvos įvertinimą;

Gebėti apibendrinti projektų patirtį, analizuoti pamokas ir pritaikyti šią patirtį įgyvendinant kitus projektus, pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti projektines veiklas.

DAUGIAU