Religijos gimimas.  Pagal F. Nietzschę

Religijos gimimas. Pagal F. Nietzschę

 

 Šį antradienį, rugsėjo 15 d., LUNI svečiuosis Vilniaus universiteto filosofijos studentas, laidos „Įžvalgos“ radijo stotyje Start FM autorius Timūras Saakovas. Remdamasis F. Nietzschės filosofija, jis kalbės apie religijos atsiradimą ir religinį santykį su pasauliu. Pasak lektoriaus, šių dienų pasaulyje formuojasi stiprus ateistinis ar antiteistinis judėjimas, kurio nariai teigia, kad visos visų religijų metafizinės prielaidos yra klaidingos, o religija neturi nieko bendra su gyvenimu, ji tik ugdo fundamentalus ir yra visi6kai priešiška mokslui. Nors F. Nietzschė šūkiu „Dievas mirė“ bandė sudoroti krikščionybę ir apskritai visas religijas, tačiau, pasak pranešėjo, su ateistais, keliančiais ultimatumą „protas ar religija“, šis garbus filofofas nesutiktų vienu svarbiu punktu. Friedricho Nietzschės nuomone, būtent Sokrato įneštas vienpusis racionalumas, ėmęs naikinti mitopoetinę filosofijos pusę, sukūrė ne tik monoteistinę religiją, bet ir patį mokslą. Taigi, protas šiuo požiūriu prilygsta religijai.

 

 

Paskaitoje kalbėsime apie tai, kaip susiformavo racionalumo kultas, kodėl krikščionybei gresia sunykimas, aptarsime nyčiškas vertybes ir padiskutuosime, kuo moralė skiriasi nuo Moralės.

 

Diskusija apie religijos ir mokslo santykį pagal Nietzschę vyks rugsėjo 15 d., antradienį, 18 val. klube „Satta“, Vilniaus g. 16, Vilniuje.

 

Laisvasis universitetas – horizontalus savišvietos tinklas, siekiantis suburti įvairius žmones – dėstytojus, studentus, moksleivius, dirbančiuosius ir bedarbius, –  kuriuos vienija noras mokytis, tačiau jie nenori mokėti už mums visiems priklausančias žinias. Laisvajame universitete laisvai diskutuojama įvairiomis temomis, keičiamasi nuomonėmis ir patirtimis. Prisijungti ir dalyvauti kviečiamas kiekvienas. Kuo daugiau žmonių prisidės savo dalyvavimu neigdami spektaklio visuomenės gyvenimo normas, tuo didesnį poveikį visuomenės kaitai turės naujas socialinis judėjimas – Laisvasis universitetas.

 

Daugiau informacijos apie būsimus ir buvusius užsiėmimus galite rasti svetainėje www.luni.lt. Ten galite susipažinti su pokalbiais, vykusiais per Laisvojo universiteto radijo laidą „LUNI valanda“, ir perklausyti LUNI užsiėmimų garso įrašus.

 

Laisvojo universiteto iniciatyvinė grupė

2009 09 12

 

 

DAUGIAU